Vzdělávání veřejnosti v otázkách ochrany přírody pomocí odborné informační platformy

Beleco ve spolupráci s předními českými vědci a odborníky z oboru ochrany přírody připravilo 6 e-learningových kurzů, každý v rozsahu cca 20 hodin studia. Týkají se vývoje české krajiny od poslední doby ledové, moderních trendů v lesnictví, zemědělství a managementu ploch v zájmu ochrany přírody, ochrany vod a legislativních otázek souvisejících s ochranou přírody.

Partnerem projektu bylo Fórum ochrany přírody, které vybudovalo portál www.forumochranyprirody.cz, kde se nachází stále se rozšiřující databáze odborných informací. Jedná se o české souhrny vědeckých článků, příklady dobré a špatné praxe, legislativní rozbory, české i zahraniční metodiky. Fórum rovněž pořádalo webináře (on-line semináře) s odborníky, jejichž záznam je rovněž možno shlédnout na portále.

Cíl:

Vzdělání širší veřejnosti a odborníků v trendech ochrany přírody

Výstupy:

  • 6 e-learningových kurzů
  • vznik odborného informačního portálu www.forumochranyprirody.cz

Doba realizace: 8/2012 – 10/2013

Kontaktní osoba: Simona Poláková, simona.polakova@beleco.cz

Realizováno v rámci Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.1.00/37.0228

Vzdělávání veřejnosti v otázkách ochrany přírody pomocí odborné informační platformy