O NÁS

Historie organizace Beleca se začala psát v roce 2004 ještě pod jménem DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie. Samostatně pod současným názvem působí od roku 2014. Tým stále tvoří někteří ze zakládajících členů. Na Slovensku dosud působí mateřská organizace DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, se sídlem v Bratislavě, která zahájila činnost roku 1993.
V roce 2022 bylo uzavřeno partnerství  mezi Belecem a WWF v Česku (WWF Střední a Východní Evropa). Obě organizace spolupracují zejména v oblastech ochrana přírody, udržitelné zemědělství, ochrana vod a advokační práce.

Naši lidé

JK_foto1

Jiří Koptík

Botanik, stepní ekosystémy, management

Jiří Křesina

Vodní ekosystémy, ichtyolog

Pavel Marhoul

Zoolog, management území

Marta Kotecká Misíková

Projektová manažerka

Lucie Obstová

Zádrž vody v krajině, vzdělávání, osvěta

David Pithart

Hydrologie, ekosystémové služby, říční krajina

Jana Slezáková

Mediální komunikace, PR perlorodka říční, vodní ekosystémy

Jan Staroba

IT specialista, GIS

Tereza Vohryzková

Koordinátorka projektu LIFE WILL

Jan Dušek

Spoluzakladatel Beleca, ředitel Beleca v letech 2014 - 2016. Nyní ředitel Integra Consulting s.r.o.

Ekonomické oddělení

Martin Kučera

Finanční manažer

Tým WWF

Lenka Fryčová

Vedoucí českého programu WWF-CEE

Alžběta Procházková

Ochrana zemědělské krajiny

Michaela Kuralová

Manažerka pro marketing a komunikaci