působíme v oblasti ochrany přírody od roku 2004

Profesionální a zodpovědný přístup

Vize

Naší vizí je živá a pestrá krajina, která poskytuje člověku užitek, potěšení a krásu. Krajina, kterou hospodářsky využíváme a jež nám přitom svou malebností připomene citlivý přístup našich předků. Tvoří ji různorodá mozaika, v níž nacházejí místo druhově bohaté otevřené lesy, životem překypující louky, pastviny, tůně či rybníky. Patří do ní i neregulované řeky, které mohou měnit své okolí. Krajina, kde oheň a jiné živly smí ukázat svoji životadárnou i ničivou sílu, a do níž lze začlenit výdobytky moderního života a pokroku.

Kdo jsme

Mezioborový tým odborníků. Zabýváme se ochranou přírody. Profesionálně a nezávisle pracujeme na propojování vědy, výzkumu i praxe. Systematicky spolupracujeme s různými zájmovými skupinami a propojujeme jejich aktivity s potřebami ochrany přírody. Zpracováváme studie, výzkumné projekty a hodnocení, provádíme návrhy a realizaci péče o lokality, vzděláváme odbornou i laickou veřejnost a naše odborná témata také propagujeme.

Jsme členem:

Jsme partnerem: