NABÍZÍME

Realizace a koordinace projektů

Chtěli byste vyhloubit tůň pro obojživelníky, vysadit alej stromů nebo něco jiného, ale nevíte, jak projekt připravit, koordinovat a dovést ke zdárné realizaci? Kontaktujte nás!

Inventarizační průzkumy, studie, posudky

Potřebujete zjistit kde co žije a roste? Jaký vliv na rostliny, živočichy a krajinu může mít plánovaná stavba nebo činnost? Obraťte se na nás! (Nezpracováváme biologické hodnocení podle §67 zákona č, 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ale můžeme vám doporučit odborníka z řad našich spolupracovníků).

Plány péče o zvláště chráněná území

Potřebujete zpracovat nebo aktualizovat plán péče o chráněné území? Máme bohaté zkušenosti ze zakázek Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji (celkem 31 plánů péče) a plány péče o MZCHÚ Ústeckého kraje (celkem 29 plánů péče). Rádi vám zpracujeme kvalitní plán, jehož naplňování opravdu povede ke zlepšení stavu chráněného území!

Nastavení péče o konkrétní lokality

Znáte zajímavou lokalitu ve svém okolí, chtěli byste o ni pečovat a nejste si jisti jak? Máme bohaté zkušenosti s managementem především nelesních biotopů a rádi Vám pomůžeme!

Adaptační strategie krajiny na klimatickou změnu

Potřebujete zhodnotit zranitelnost území z pohledu změny klimatu a navrhnout opatření k její minimalizaci? Zpracováváme koncepční dokumenty sloužící k plánování a přípravě na realizace konkrétních opatření směřujících ke zvýšení odolnosti krajiny vůči klimatické změně. Pro SRRB, o.p.s. jsme zpracovali Adaptační strategie na katastrech obcí Broumov, Martínkovice, Otovice, Police nad Metují, Bukovice a Žďár nad Metují.

Dotace v oblasti ochrany přírody a krajiny

Hledáte dotační příležitosti pro váš projekt? Průběžně sledujeme běžící i chystané dotační výzvy. Máme přehled. Poradíme Vám, která výzva je nejvhodnější. Kompletně připravíme žádost o dotace v oblasti ochrany přírody a krajiny a ochrany vod. Můžete nás nechat dovést váš projekt od žádosti až do konce.

Programy pro školy

Chcete se s dětmi bavit o biodiversitě, klimatické změně, vodě v krajině i přírodním bohatství. A nemáte dost podkladů, schází vám odbornost nebo nevíte jak uchopit komplexní téma? Napište nám, realizujeme badatelské programy pro mateřské, základní i střední školy. Když budete chtít, rádi s dětmi vyrazíme přímo do terénu.

Semináře, konference a workshopy

Potřebujete pomoci realizovat váš program? Nechte to na nás. V rámci projektů a zakázek organizujeme semináře, konference a workshopy.

Konzultace, poradenství

Potřebujete se jen na něco zeptat? Neváhejte, kontaktujte nás a uvidíme, jestli vám můžeme pomoci. Orientujeme se v legislativě ochrany přírody a krajiny, sledujeme vývoj zemědělských dotací v souvislosti s podporou realizací krajinných prvků, ochranou biodiverzity a půdy, snažíme se zorientovat ve změnách, které zavádí nový stavební zákon a především máme dlouholeté zkušenosti s praktickou ochranou přírody.

Propagace ochrany přírody, vzdělávání veřejnosti a občanská participace

Chcete uspořádat zajímavou přednášku, komentovanou procházku, exkurzi a nebo vyslat mladého lososa na svou první cestu do moře? Chcete prosazovat změny v oblasti ochrany přírody a krajiny a nevíte jak na to? V rámci našich projektů vzděláváme veřejnost a v oblasti adaptace krajiny na klimatickou změnu klademe velký důraz na aktivní zapojení místních lidí do procesu plánování a prosazování realizace opatření.

Publikace k zakoupení

Význam retence vody v říčních nivách

Kniha je výsledkem týmové práce autorů, kteří se zabývají problematikou vodních toků, říčních niv či říční krajiny - ať už z pohledu geografie, krajinného inženýrství, ekologie, biologie, vodního hospodářství či státní správy. Kniha přináší řadu nových poznatků ohledně hydrologického režimu vodních toků a jejich niv, zejména srovnání různých typů niv - přírodě blízkých či člověkem pozměněných - z hlediska jejich schopnosti tlumit povodně, podporovat biodiverzitu a poskytovat další ekosystémové služby. Nárůst extrémních hydrologických jevů, spojený se změnami klimatu a potřebou tlumit jejich následky, sílící snaha zlepšovat ekologický stav vodních toků a nivních ekosystémů, nové přístupy v analýze rizik a pokles tlaku na zvyšování zemědělské produkce, to vše vyvolává řadu otázek, jak v budoucnosti přistupovat k využívání říčních niv. Co jsme získali a co jsme ztratili úpravami vodních toků a říčních niv? Jak mohou nivy tlumit povodňové události? Na tyto otázky nelze odpovědět pouze v rámci tradičně pojatých oborů. Mezioborový přístup a dialog vodního hospodářství s ekologií, geografií a dalšími obory je pro naši společnost bezesporu nesmírně potřebný: tato kniha na nich staví a tvůrčím způsobem je rozvíjí.
Cena: 290 Kč +poštovné

Význam retence vody v říčních nivách

Kniha je výsledkem týmové práce autorů, kteří se zabývají problematikou vodních toků, říčních niv či říční krajiny - ať už z pohledu geografie, krajinného inženýrství, ekologie, biologie, vodního hospodářství či státní správy. Kniha přináší řadu nových poznatků ohledně hydrologického režimu vodních toků a jejich niv, zejména srovnání různých typů niv - přírodě blízkých či člověkem pozměněných - z hlediska jejich schopnosti tlumit povodně, podporovat biodiverzitu a poskytovat další ekosystémové služby. Nárůst extrémních hydrologických jevů, spojený se změnami klimatu a potřebou tlumit jejich následky, sílící snaha zlepšovat ekologický stav vodních toků a nivních ekosystémů, nové přístupy v analýze rizik a pokles tlaku na zvyšování zemědělské produkce, to vše vyvolává řadu otázek, jak v budoucnosti přistupovat k využívání říčních niv. Co jsme získali a co jsme ztratili úpravami vodních toků a říčních niv? Jak mohou nivy tlumit povodňové události? Na tyto otázky nelze odpovědět pouze v rámci tradičně pojatých oborů. Mezioborový přístup a dialog vodního hospodářství s ekologií, geografií a dalšími obory je pro naši společnost bezesporu nesmírně potřebný: tato kniha na nich staví a tvůrčím způsobem je rozvíjí.