PROVAZ: PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

Projekt PROVAZ byl zaměřen především na seznamování studentů s moderními metodami zoologicko-ekologického výzkumu a v této souvislosti na něm spolupracovali i praktičtí ochranáři. Celý projket řídil Ústav biologie obratlovců AV ČR a Daphne ČR (nyní Beleco) bylo zodpovědné za část praktické ochrany přírody. Nabídlo účastníkům exkurze za příklady dobré a špatné praxe ochranářských managementů v ČR v rámci série Kde domov můj. Dále pak organizovalo konference, školení a workshopy.

Projektu se účastnily zástupci Ústavu biologie obratlovců AV ČR, PřF UK, PřF JU, PřF UPOL a Daphne ČR (nyní Beleco).

V rámci projektu Daphne ČR (Beleco) uspořádáno 5 dvoudenních autobusových exkurzí za příklady dobré a špatné ochranářské praxe, bezpočet workshopů (k lesnímu hospodaření, naturovému a biologickému hodnocení, atd.), školení pro ochranáře (o kritickém myšlení v ochraně přírody a metodách molekulární genetiky v praxi) a odborné konference (setkání Fóra ochrany přírody, konference České společnosti pro ekologii).

Cíl:

1.      Seznámit studenty VŠ a ochranáře s moderními metodami zoologicko-ekologického výzkumu a praktickou ochranou přírody

Výstupy:

  • 5 exkurzí za příklady dobré a špatné ochranářské praxe
  • workshopy a školení
  • 6 odborných konferencí

Doba realizace: 7/2011 – 6/2014

Kontaktní osoba: Simona Poláková, simona.polakova@beleco.cz

Realizováno v rámci Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Logo
PROVAZ: PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi