Program propagace a podpory perlorodky říční pro návštěvníky ZCHÚ a území NATURA 2000

Cíl a obsah projektu:

Projektový záměr je součástí komplexu osvětových opatření, které se realizují v rámci Záchranného programu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v ČR. Cílem je oslovit veřejnost a vzbudit zájem o druh in situ v Národním parku Šumava instalací interaktivních venkovních prvků a použitím on-line interpretačních aktivit využívajících digitální média.

Aktivity projektu:

Aktivity projektu souvisí s potřebou interpretace ochrany druhu přijatelnou a srozumitelnou formou pro širokou veřejnost. Jsou navrženy tak, aby doplnily stávající osvětové aktivity a maximalizovaly efekt dosud vynaložených prostředků na záchranu druhu.

I. Aktivity na místě.

U budovy Hydrobiologické stanice NP Šumava v obci Dobrá, která se nachází na velmi frekventované cyklostezce (stezce pro vozíčkáře, běžkařské trase) bude zřízena venkovní trvale přístupná expozice věnovaná komplexnímu tématu perlorodky říční a jejímu životu nejen v lokalitě Vltavského luhu. Dále bude vyrobena venkovní hra, která bude umístěna u informačního střediska Soumarský Most, kde je vysoce turisticky exponované místo. Zde také začíná úsek výskytu perlorodky říční a jeho potřebná ochrana znamená i vodácká omezení. Lidé se tu hromadí při naloďování a kontrole registrací pro splouvání a zde je také prostor pro informování o fenoménu, který vyžaduje ohleduplné chování při splouvání tohoto říčního úseku. Všechny prvky budou tematicky zaměřené a vyrobené pro tento specifický účel.

II. Interpretační aktivity využívající digitální média.

Vytvoření interpretačního osvětového modulu, který bude v on-line médiích a na stránce www.perlorodkaricni.cz.

Zdroj financování:

Státní fond životního prostředí – Národní program Životní prostředí

Výzva č. 4/2018

Celková výše finančních prostředků:

943 745,- Kč

Dotace EU:

754 996,- Kč (80%)

Doba realizace projektu:

2019-2022

Realizátor projektu Beleco, z.s.

Kontakt:

Ing. Jana Moravcová

732 950 488

jana.moravcova@beleco.cz

http://www.perlorodkaricni.cz/program-propagace-a-podpory-perlorodky-ricni-pro-navstevniky-zchU-a-uzemi-natura-2000.html