Příběhy české přírody

Projekt Příroda, koho to zajímá? si klade za cíl prostřednictvím intenzivní kampaně s názvem „Příběhy české přírody“ atraktivní a srozumitelnou formou představit široké veřejnosti nejnovější vědecké poznatky o změnách v české přírodě. K těm došlo i díky volnočasové a komerční činnosti člověka, jež v mnoha případech pozitivně ovlivnila pestrost biodiverzity na často nečekaných místech kolem nás. Projekt se dále soustředí na analýzu přístupu veřejnosti k problematice ochrany české přírody a také na shromažďování a sdílení odborných poznatků prostřednictvím platformy Fórum ochrany přírody.

Záměrem projektu je zvýšit u široké veřejnosti povědomí o vazbách mezi lidmi, českou krajinou a biodiverzitou. Přiblížit změny a události, které v české přírodě nastaly a to především díky pozitivnímu vlivu vzájemného vztahu „příroda a člověk“.  Upozornit na stávající hodnoty v přírodě –  estetické, kulturní, etické i ekonomické.

Projekt je realizován díky podpoře grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.  

Webové stránky a facebook k projektu Příběhy české přírody:  

Cíle projektu:

 1. Formou komunikační kampaně představit veřejnosti „příběhy české přírody“, které vycházejí z nejnovějších vědeckých poznatků a vzdělat ji v otázce vztahu člověk a příroda.
 2. Motivovat veřejnost k aktivnímu pobytu v přírodně zajímavých lokalitách, které lze téměř vždy najít v okolí svého bydliště.
 3. Analyzovat názor široké veřejnosti na problematiku ochrany české přírody
 4. Získat a sdílet odborné informace k problematice ochrany české přírody prostřednictvím platformy Fórum ochrany přírody.

Výstupy projektu:

 • Populárně naučná microsite a informační on-line kampaň
 • Populárně naučný dokumentární film
 • Populárně naučné eventy pro širokou veřejnost – přírodovědecké exkurze a workshopy
 • Fotosoutěže a výstavy
 • Populárně naučné webináře a praktické návody
 • Odborný on-line časopis Fórum ochrany přírody
 • Odborné texty pro potřeby ochrany přírody na portále Fórum ochrany přírody
 • Výsledky analýzy Názory veřejnosti na ochranu přírody

Kontaktní osoba: Lenka Vokasová (lenka.vokasova@beleco.cz)

Logo

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. / Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway. EHP-CZ02-OV-1-037-2015.