Podpora projektů

V rámci koordinačního projektu Propagace záchranných programů zvláště chráněných druhů v České republice, finančně podpořeného v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí, byly vybrány projekty, které propagovaly stávající i připravované záchranné programy a programy péče www.zachranneprogramy.cz. Vybraným projektům bylo poskytnoto financování ve výši 30 000 až 200 000 Kč na jeden projekt. Kromě finanční podpory byla zajištěna všem úspěšným projektům propagaci aktivit a výsledků.

Projekt „Propagace záchranných programů zvláště chráněných druhů v České republice“ byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.