Podpora kriticky ohroženého druhu lososa obecného na území NP České Švýcarsko

V září 2018 byl odstartován projekt na podporu repatriace kriticky ohroženého druhu lososa obecné. Na území národního parku České Švýcarko bylo ročně podobu pěti let inkubováno 500.000 kusů jiker ve speciálních plovoucích schránkách. 

Inkubace jiker přímo v mateřském toku má vliv na kvalitu a kondici plůdku a utváření tzv. homingu. Homing je vlastnost, která umožňuje dospělým rybám návrat za účelem rozmnožování do mateřských řek. Utváření homingu u lososa probíhá již při vývoji zárodku v jikře. Inkubační schránky s jikrami ve stádiu viditelných očních bodů jsou uloženy v mateřském toku od přelomu ledna/února cca 4 měsíce, na konci tohoto období se kulí plůdek, který ve schránce tráví žloutkový vak – poté je vypouštěn do řeky. Projektu předcházelo důkladné testování různých typů inkubačních schránek a osvojení metody inkubace v období  2014 – 2017.

Program: Operační program životní prostředí 2014 – 2020

Výzva: MŽP_58. výzva, PO 4, SC 4.2 

Doba realizace projektu: 1. září 2018 – 31. prosince 2023

Celkové náklady projektu/výše grantu: 5 154 469 Kč

85 % – Operační program životní prostředí 2014 – 2020
15% – vlastní zdroje

Příjemce grantu: Beleco, z.s.

Osoba odpovědná za komunikaci: Jiří Křesina, jiri.kresina@beleco.cz, +420 722 948 352

Cíle projektu:

Zajištění metody inkubace jiker lososa obecného v podmínkách řeky Kamenice.

Podpora kriticky ohroženého druhu lososa obecného v labském říčním systému.

Osvěta veřejnosti.

Lokalizace projektu: Ústecký kraj – NP České Švýcarsko – povodí řeky Kamenice