Military LIFE for Nature

Hlavním účelem projektu Military LIFE for Nature je obnova a zachování vzácných druhů rostlin a živočichů, které ke svému životu potřebují neustálé narušování terénu.

Pro podrobné informace o projektu přejděte na vlastní webové stránky projektu.

Vytvořeno s podporou Evropské unie. Nemusí vyjadřovat stanoviska Evropské unie ani CINEA. Evropská unie ani CINEA nezodpovídá za obsah tohoto článku.

Program: Programme LIFE

Výzva: LIFE15 NAT

Doba realizace projektu: 2016 – 2022

Celkové náklady projektu/výše grantu: 2 339 875 EUR/ 1 691 906 EUR

Příjemce grantu: Beleco, z.s.

Partneři projektu: Česká krajina o.p.s., Ministerstvo životního prostředí, Wetland s.r.o.

Osoba odpovědná za komunikaci: Marta Kotecká Misíková, marta.misikova@beleco.cz, + 420 603 717 844