Materiály z konference Biodiverzita vojenských cvičišť v proměnách času

27. září 2023 Praha

1. Představení výzkumného projektu Vojenská cvičiště v proměnách času

Tomáš Kadlec, Pavel Marhoul

2. Analýza biologické účinnosti dosavadního managementu ve zkoumaných vojenských výcvikových prostorech

Jiří Reif

3. Představení hlavních výstupů projektu Vojenská cvičiště v proměnách času

Pavel Marhoul, Jiří Koptík, Petra Pospíšilová

4. Vodní hmyz v tůních vojenských újezdů

 Vojtěch Kolář, Pavel Marhoul

5. Jak sukcese a management mění ptačí společenstva vojenských prostorů – příklad jednoho mokřadního a jednoho stepního vojenského prostoru

Miroslav Bažant

6. Jak neztratit botanický poklad

Sylvie Pecháčková, Ivona Matějková, Ondřej Peksa

7. Motokrosová závodiště jako stanoviště s bohatou faunou žahadlových blanokřídlých

Petr Bogusch, Petr Heneberg, Milan Řezáč

8. Stopy vojáků v běžné krajině a jak na ně navazujeme

Ondřej Sedláček 

9. Přechodně chráněná plocha Cvičiště, bývalý vojenský prostor na Mariánskolázeňsku

Miroslav Trégler

10. Ptáci Pánova předtím a dnes

Ondřej Ryška, Gašpar Čamlík

11. Vliv pastvy (nejen) na vojenských cvičištích a výsledky komfortního chování velkých býložravců

Lenka Šebelíková, Petra Janečková

12. Společenstva vážek na vojenských újezdech České republiky

Filip Harabiš, Aleš Dolný, Stanislav Svaček

13. Invazní druhy stanovišť vojenských prostorů

Kateřina Berchová Bímová, Martin Vojík

14. Vliv opatření realizovaných v rámci projektu Military LIFE for Nature na bezobratlé a vegetaci

Oldřich Čížek, Jiří Koptík, Záboj Hrázský

Projekt (č. SS03010162) je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR  a Ministerstva životního prostředí v rámci Programu Prostředí pro život.