Inovace a aplikace metody inkubace jiker

Inovace a aplikace metody inkubace jiker ohrožených druhů ryb a mihulí v prostředí mateřských toků

V roce 2021 jsme v rámci projektu TAČR vyvinuli a ozkoušeli inkubační schránky (plovoucí a dnové) pro vývoj lososovitých ryb v mateřském toku. Nyní metody inkubace otestujeme také pro další druhy ryb a mihule pstruhového, lipanového a parmového pásma. Zohledňujeme při tom rizika plynoucí z dopadů změn klimatu a s tím spojených změn krajinného pokryvu. Vytipovali jsme 10 lokalit po celé ČR, kde zjišťujeme základní hydrologické charakteristiky jako jsou průtoky a teplota vody, a nově i antropogenní znečištění mateřských toků, kde jsou inkubační schránky testovány. Schránky budete moci potkat na 500 metrových úsecích řek v povodí Desná, Kamenice, Lomná, Losinka, Malé Labe, Morava, Opava, Polečnice, Radotínský potok a Smědá.

Program: Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu” financováno z Norských fondů 2014 – 2021

Výzva: RAGO

Doba realizace projektu: 1.5.2022 – 30.4.2024

Celkové náklady projektu/výše grantu: 6 220 650Kč/ 5 598 585Kč

Příjemce grantu: Ostravská univerzita

Partneři projektu: Beleco, z.s.

Osoba odpovědná za komunikaci: Jiří Křesina,  jiri.kresina@beleco.cz,
+420 722 948 35