„Bioindikátory v akci“ Perlorodka říční a vranka obecná v roli indikátorů vodního prostředí

Projekt je zaměřen na zvýšení zájmu veřejnosti o kvalitu vodního prostředí. Hlavními vybranými indikátory kvality vodních systémů jsou perlorodka říční a vranka obecná. Jedná se o druhy nejčistších vodních toků se specifickými nároky, které je předurčily pro roli bioindikátorů. Díky informování široké a odborné veřejnosti o propojení vědeckých poznatků z výzkumu, ochranářských zkušeností se zvýší zájem o kvalitu vodního prostředí a také o modelové indikátory a jejich ochranu.

Cílové skupiny projektu: Odborná a široká veřejnost, na kterou budou zacíleny výstupy projektu (formou mediální kampaně a online aktivit, publikační tvorba, workshopy, přednášky apod.

The project is aimed at increasing public interest in the quality of the aquatic environment. The issue will be presented on the model of bioindicators, which has long been dealt with by a team of experts from the Beleco organization. The results of research activities from recent years will be interpreted. The main selected indicators of the quality of water systems are freshwater pearl mussels and bullhead. Species from clean watercourses with their specific requirements, which predestined them for the role of bioindicators.Why bioindicators?

Podpořeno Norskem z Norských fondů.

Program: Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu

Výzva: Reine –  Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod

Doba realizace projektu: 2.8.2021 – 31.5.2023

Celkové náklady projektu/výše grantu: 1 469 430,50 Kč/ 1 300 000 Kč

Příjemce grantu: Beleco, z.s.

Partneři projektu: Sciencemonastery  (Norway)

Osoba odpovědná za komunikaci: Jana Slezáková
jana.slezakova@beleco.cz; info@perlorodkaricni.cz, 
+420 774 650 518

Ukázka z brožurky.