Znovu objevujeme zaniklé vojenské prostory

Jedním z cílů našeho projektu TAČR „Vojenská cvičiště v proměnách času“ je vytvořit kompletní databázi opuštěných vojenských prostorů a jejich přírodovědných hodnot v ČR, kterou bude využívat státní správa. Aby tato databáze mohla vzniknout, proběhla a stále probíhá intenzivní detektivní práce. Mnoho míst se z map a povědomí lidí už stihlo vytratit! Projektový tým jezdí po republice a hledá…

Jedním z nečekaných příjemných objevů je prostor bývalého cvičiště v Jemnici, kde se na menší části díky pastvě koní ještě zachovala mozaika suchomilných trávníků a rozptýlených křovin s vysokou diverzitou rostlin, motýlů a početnou populací ohroženého ťuhýka obecného. I když jde jen o zlomek přírodovědného potenciálu, který území mělo ještě před cca 10 lety, je to dobrá zpráva v porovnání např. se střelnicí v Bruntálu, kde desítky hektarů druhově pestrých luk padly za oběť jehličnaté plantáži.