Technical and Scientific Support Actions in relation to the implementation of the 92/43 Habitats and 79/409 Birds Directives

V rámci konsorcia Natura 2000 Group sloužící pro Evropskou komisi jako odborný konsultant se v tomto projektu pracuje na výběru druhů pro evropské záchranné programy, na hodnocení příspěvku NATURY 2000 k stavu z hlediska ochrany chráněných přírodních fenoménů a na posuzování stížností.

V rámci spolupráce s mateřskou organizací na Slovensku se Daphne ČR účastní prací v rámci konsorcia Natura 2000 Group, které pro Evropskou komisi plní roli odborných konzultantů. Konkrétně se pracuje na výběru druhů pro evropské záchranné programy a na zpracování prvního příkladu, na zhodnocení příspěvku Natury 2000 ke stavu z hlediska ochrany chráněných přírodních fenoménů a na posuzování stížností, které byly Evropské komisy podány na nedodržování práva plynoucího z evropských směrnic na ochranu přírody.

Doba realizace: 2008

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Dušek, jan.dusek@beleco.cz