Spolupráce se školami

Jak rozumí děti odborným tématům dospělých? Klimatická změna dopadne na generaci sedící  ve školních lavicích jako nechtěné dědictví, které nelze odmítnout. Že na každé desetině stupně záleží víme my dospělí a dozvídají se to i ti nejmenší. Fakta dětem sdělujeme neformální formou vzdělávání v rámci environmenátlní výchovy a nabízíme je v podobě hravých a praktických ukázek. Pozorujeme, že děti ví a chápou souvislosti mezi bežným chováním a jeho šetrnějšími alternativami, nad naše původní očekávání. Téma je ale zatíženo mýty a dezinformacemi, které je důležité vyvracet a dbát na správné pochopení. 

Pro školy je vždy dobré přivést odborníky z praxe, kteří dokáží odborné téma správně intepretovat dle cílové skupiny. V zaběhnutém prostředí školního nebo zájmového kolektivu neokoukaní lektoři děti zaujmou a zapojí do praktických aktivit. V Belecu se environmentálnímu vzdělávání věnuje několik odborníků a máme pestré zkušenosti s programy prezentujícími klimatickou změnu, vodu v krajině a  přírodní bohatství.

Pro více informací nebo nabídku k organizaci environmentálního programu nás můžete kontaktovat na info@beleco.cz

Voda v potravinách (program ke klimatické změně) ZŠ Ústí nad Labem
Voda v potravinách (program ke klimatické změně) ZŠ Ústí nad Labem
Program pro veřejnost v pražské Stromovce ke Světovému dni rybí migrace