Odborná účast v projektu Implementace a podpora environmentálního acquis zaměřeného na ochranu přírody – fáze II

Odborná podpora činnosti Evropské komise v oblasti ochrany přírody: Analýzy aplikovatelnosti tuzemských a evropských právních předpisů.

V Rumunsku se J. Dušek v letech 2008-2009 podílel na implementaci evropských směrnic zaměřených na ochranu přírody. Hlavním úkolem bylo možné nastavení principů monitoringu evropsky významných druhů a typů přírodních stanovišť.

Doba realizace: 2008 – 2009

Kontaktní osoba:  Mgr. Jan Dušek, jan.dusek@beleco.cz