Návrh optimalizace rybářského hospodaření s ohledem na ochranu populací perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)

Projekt řeší dílčí část záchranného programu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), konkrétně opatření 9.4 (Opatření ke zvýšení druhové pestrosti ekosystémů). V rámci projektu byly zpracovány návrhy na optimalizaci rybářského hospodaření v pěti dílčích povodích. Hlavní pozornost byla věnována pstruhovi obecnému (Salmo trutta), který je v stávajících podmínkách jediným významným hostitelem glochidií perlorodky říční v ČR.

Návrh optimalizace rybářského hospodaření s ohledem na ochranu populací perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)

Projekt byl orientován do pěti povodí, která hostí nejvýznamnější populace perlorodky říční v ČR. Jedná se o povodí Teplé Vltavy (zejména samotný tok mezi Soumarským mostem a soutokem se Studenou Vltavou), Blanice (vedle horního toku Blanice je významná zejména populace ve Zlatém potoce), Malše (v hraničním úseku ČR/Rakousko), Jankovského potoka (významný je přítok Kladinský potok) aRokytnice (populace je soustředěná zejména v Lužním potoce).

Záměr projektu:

Díky výsledkům projektu bude možné postupné nastavení podmínek pro život stabilních autochtonních populací pstruha obecného, které umožní přirozený vývoj glochidií perlorodky říční. Uvedené návrhy jsou využitelné v rámci dalších etap záchranného programu pro perlorodku říční. Doporučujeme postupovat podle jejich priority.

Doba realizace: 2010

Kontaktní osoby:  Mgr. Jan Dušek, jan.dusek@beleco.cz

RNDr David Pithart CSc, david.pithart@beleco.cz

Projekt byl finančně podpořen z Finančních mechanismů EHP/Norska.

Logo