Natura 2000 – podklady pro biogeografický seminář

Biogeografický seminář je setkání zástupců Evropské komise, státní správy, nevládních organizací a nezávislých odborníků, na kterém se hodnotí dostatečnost seznamů lokalit, které jsou navrženy členským státem pro vytvoření evropské síťě chráněných území Natura 2000. V rámci našich aktivit v neformálním sdružení nevládních organizací Koalice pro Naturu 2000 jsme připravovali mapové podklady.


Na vytvoření těchto podkladů se významnou částí podíleli zejména následující členové Koalice pro Naturu 2000: SEV Ametyst, ČSB, ZO ČSOP Veronika.


mapách jsou vyznačeny: výskyt předmětu ochrany, lokality obsažené ve vládním návrhu a lokality navrhované nevládním sektorem k doplnění. V případě biotopů i ty fytogeografické okresy ČR, kde nevládní návrh doporučuje doplnit větší podíl lokalit než obsahuje stávající návrh.


Další informace:

Doba realizace: 2005 – 2006

Kontaktní osoba:  Mgr. Záboj Hrázský