Kritéria výběru druhů pro akční plány pro neptačí druhy v rámci směrnice o stanovištích

Studie zpracovaná pro Evropskou komisi. Příprava metodických dokumentů a druhových záchranných programů.

Doba realizace: 2008

Kontaktní osoba:  Mgr. Pavel Marhoul, pavel.marhoul@beleco.cz