Konference září 2023 Vojenská cvičiště v proměnách času

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci věnovanou biodiverzitě bývalých vojenských cvičišť a jejím proměnám v průběhu času. Konferenci pořádáme ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v rámci projektu Vojenská cvičiště v proměnách času.
 
Hlavním cílem projektu je vytvořit nové metodické nástroje, které umožní účinnější a udržitelnější péči o přírodu opuštěných vojenských cvičišť. Podkladem pro tvorbu těchto nástrojů je aktuální výzkum zahrnující např.:
  • Analýzu biologické účinnosti dosavadního managementu vojenských cvičišť na základě mapování biotopů a monitoringu cévnatých rostlin, rovnokřídlého hmyzu, motýlů a ptáků ve 42 bývalých vojenských cvičištích po celé ČR.
  • Analýzu významu periodických vodních útvarů na základě inventarizačních průzkumů bezobratlých v tůních a experimentu testujícího vliv různých ochranářských managementů na společenstva tůní.
  • Socioekonomickou analýzu využití bývalých vojenský cvičišť v ČR.
Konference proběhne 27. září 2023 v Praze.
Účast je zdarma, pro registraci prosím použijte tento odkaz.