Konference ke Světovému dni rybí migrace 2022

Oslavte s námi mezinárodní událost World Fish Migration Day 2022  účastí na konferenci.

Světový den rybí migrace je letos stanoven na sobotu 21. 5., ale my se setkáme již ve středu 18. 5. 2022

Konference představí odborná témata týmu Beleca a našich partnerů. Můžete se těšit na příspěvky zaměřené na naše vodní toky, jejich kvalitu, morfologii a ty nejvzácnější obyvatele našeho vodního světa – lososa, mihuli a perlorodku. 

Migrace ryb jako výrazný fenomén stavu našich vodních toků a jejich biodiverzity je spojující linkou prezentovaných témat.

Na programu je pestré spektrum přednášek odborníků z organizací Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Národní park Šumava, Ministerstvo životního prostředí, Český rybářský svaz a další…

Konference se bude konat v multifunkčním prostoru Klubu Letka v pražských Holešovicích. Kapacita prostoru je omezená a proto je nezbytná rezervace.

Po odborném programu  je připraven hudební chill out.

Konference je součástí naší bilaterální iniciativy  Sharing the Best Practices in Freshwater Ecosystem Conservation on the World Fish Migration Day a projektu 

 „Bioindikátory v akci“ Perlorodka říční a vranka obecná v roli indikátorů vodního prostředí.