Spolupráce se školami

Jak rozumí děti odborným tématům dospělých? Klimatická změna dopadne na generaci sedící  ve školních lavicích jako nechtěné dědictví, které nelze odmítnout. Že na každé desetině stupně záleží

zjistit více

Living landscape

Organizace Beleco získala spolu s ČVUT – katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství a katedrou geomatiky, VŠCHT – ústavem chemického inženýrství, Biologickým centrem Akademie věd ČR, SÚ v Opavě –

zjistit více

Znovu objevujeme zaniklé vojenské prostory

Jedním z cílů našeho projektu TAČR „Vojenská cvičiště v proměnách času“ je vytvořit kompletní databázi opuštěných vojenských prostorů a jejich přírodovědných hodnot v ČR, kterou bude využívat státní správa. Aby tato

zjistit více