Military LIFE for Nature

Hlavním účelem projektu Military LIFE for Nature je obnova a zachování vzácných druhů rostlin a živočichů, které ke svému životu potřebují neustálé narušování terénu. Pro podrobné informace

zjistit více