Biodiversity data collection (animals, plants and habitats) for the Carpathians in the Czech Republic

Charakter projektu: projekt ve spolupráci se slovenskou DAPHNE

Doba realizace: 2008-2010

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Marhoul, pavel.marhoul@beleco.cz