Analýza plánů rozvoje venkova devíti vybraných států Evropské unie

Vyhodnocení vlivů využívání krajiny na ekosystémy (zemědělská krajina, vodní toky).

Studie je zaměřena na analýzu agroenvironmentálních opatření devíti vybraných států EU: Anglie, Baden Würtenberg, Estonsko, Finsko, Irsko, Maďarsko, Rakousko, Severní Irsko, Wales. Analyzovány byly zejména dostupné programové dokumenty Programů rozvoje venkova. Studie byla zpracována pro Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

Doba realizace: 2008

Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Lenka Vokasová, lenka.vokasova@beleco.cz