Aktuální stav monitoringu agroenvironmentálních opatření v členských zemích EU a návrh dalšího postupu v podmínkách ČR

Studie zahrnuje rešerši monitoringu agroenvironmentálních opatření v rámci II. osy Programu rozvoje venkova ve vybraných evropských státech a základní doporučení pro nastavení monitoringu agroenvironmentálních opatření v České republice pro oblast biodiversity. Studie zpracovaná na zakázku Ministerstva životního prostředí.

Doba realizace: 2007

Kontakt: Mgr. Jan Dušek, jan.dusek@beleco.cz