Příběhy české přírody

Pravdy a mýty o české přírodě. Příběhy, které spolu vytváří člověk a příroda. Poznejte je.

Zažij: Exkurze, workshopy a výstavy

 

ZAŽIJ:  Přírodovědecké exkurze

Stačí si obout pevné boty, do batohu přibalit svačinu a vybrat si z nabízených přírodovědných exkurzí. Každou exkurzí budou provázet vždy dva odborníci, znalci daného území, kteří budou připraveni odpovídat na veškeré otázky. Exkurze jsou směřovány na místa, kde působení člověka zajímavým způsobem ovlivnilo, mnohdy i zcela neúmyslně, flóru a faunu. V některých případech se jedná o lokality, kde by běžný člověk pozitivní zážitek spojený s přírodou nejspíš ani neočekával - uprostřed velkoměsta, na  hnědouhelných výsypkách či v bývalých vojenských prostorech. Všechny exkurze jsou určeny široké veřejnosti.

 

O vodě řízené i neřízené s Pavlem Koženým (hydrobiolog) a Martinem Suchardou (revitalizace toků)

 

KDY A KDE: neděle 18. 6. 2017 ve 13.30 na zastávce tramvaje Starý Hloubětín

 

Trasa: Hořejší rybník - V Pískovně - zastávka autobusu Pod Táborem

Ukončení: Zhruba okolo 17:00

S sebou: Dalekohled, pití, svačina...

 

Akce se koná za každého počasí!

 

Revitalizace technicky upravených koryt v přírodních lokalitách je důležitým krokem ochrany a zlepšování životního prostředí. Revitalizace vrací potokům nejen život, ale i přírodní krásu. Mezi zdařilejší pražské revitalizace patří potok Rokytka. Tento tok patří mezi ty „špinavější", přesto v jejím korytě můžeme nalézt řadu zajímavých vodních živočichů. Exkurze se zaměří především na ty bezobratlé. Uvidíme vodní larvy chrostíků, jepic, šídel a rozličného dvoukřídlého hmyzu. Určitě také najdeme nějaké máloštětinaté červy, pijavice a drobné vodní mlže a korýše. Povíme si něco o tom, čím se tyto organismy živí a jaká prostředí si ve vodním toku vybírají. Pokusíme se zjistit, jak vodním živočichům prospívají revitalizace koryta Rokytky, a prozkoumáme roli tzv. říčního dřeva - padlých stromů a naplavených větví.

Chcete-li vědět, jak se revitalizace plánují a dělají a co vlastně žije v potocích kolem nás, doražte!

Organismy dávné i současné na Barrandovských skalách s Irenou Jančaříkovou (paleontologie) a Jiřím Hadravou (entomologie)

 

KDY A KDE: sobota 10. 6. 2017 ve 13.30 na zastávce autobusu Malá Chuchle směrem z Prahy

 

Trasa: NPR Barrandovské skály - Barrandovské terasy

Ukončení: Zhruba okolo 17:00

S sebou: Dalekohled, pití, svačina...

 

Akce se koná za každého počasí!


Barrandova skála byla pojmenována po slavném paleontologovi Joachimu Barrandovi, který v této oblasti udělal mnoho významných objevů. Toto území totiž bývalo mořským zálivem, poblíž se nacházela podmořská sopka (oblast dnešních Kavčích hor). Bývaly zde korálové útesy, jejichž nejlepší pozůstatky jsou U kapličky.

Ačkoli hlavním předmětem ochrany tohoto slavného naleziště trilobitů je jeho geologická jedinečnost, i současná flóra a fauna zdejších skal si zaslouží pozornost. Na suchá a  teplá stanoviště jsou pak vázána cenná bezlesá společenstva stepí, jimž zde dominuje travina kavyl vláskovitý. A právě takováto výslunná bezlesá místa jsou pak ideálním stanovištěm pro mnoho živočichů včetně celé řady vzácných a ohrožených druhů.

Akce je podpořena grantem Hlavního města Prahy Pojďte s námi do přírody a je zdarma. 

Za kytkami a hmyzem na Hrnčířské louky s Jiřím Koptíkem (botanika a zemědělské hospodaření) a Petrem Janštou (entomologie)


KDY A KDE: neděle 28. května 2017, zastávka autobusu V Ladech v 10:00

 

Ukončení: Zhruba okolo 13:30

S sebou: Dalekohled, pití, svačina...

 

Akce se koná za každého počasí!

 

Přírodní památka Hrnčířské louky je jedinečnou ukázkou původních střídavě vlhkých a podmáčených luk, jaké se v blízkém okolí Prahy zachovaly jen zcela výjimečně. Během procházky si ukážeme celou řadu vzácných druhů typických pro polopřirozené vlhké louky (namátkou třeba kosatec sibiřský, srpici barvířskou, vrbu rozmarýnolistou nebo upolín nejvyšší) a dozvíme se, proč jsou takové louky stále vzácnější a co lze v dnešní době udělat pro jejich záchranu. Dotkneme se problematiky ochrany přírody a jejího financování, zemědělského hospodaření a faremního plánování.

Počítejte s tím, že exkurze bude akční a vyzkoušíte si práci odborníka v terénu.

Akce je podpořena grantem Hlavního města Prahy Pojďte s námi do přírody a je zdarma.

 


Na houby do Chuchelského háje s Jiřím Burelem (mykologie) a Martinem Čížkem (lesní hospodaření)

 

KDY A KDE: neděle 14. května 2017 v 9:30 na zastávce autobusu Malá Chuchle

 

Trasa: údolí Berounky a začátek brdských hřebenů na okraji Prahy v okolí Kazína

Ukončení: okolo 13:30

S sebou: dalekohled, pití, svačina...

 

Akce se koná za každého počasí!

 

Při exkurzi navštívíme údolí Berounky a začátek brdských hřebenů na okraji Prahy v okolí Kazína. Už od konce 19. století šlo o významnou oblast, kam se za rekreací vydávali obyvatelé hlavního města. Nacházelo se tu mimo jiné několik říčních lázní a po roce 1918 zdejší kraj objevili také trampové. Podíváme se na bývalé Majerovy lázně, kde byly jako kabinky využity vyřazené historické autobusy, i do osady Údolí hvězd založené roku 1928. Na vyprávění o trampingu navážeme i v brdských lesích a zajdeme se podívat na tvrziště Kazín, které bylo dlouho ztotožňováno se sídlem jedné z Krokových dcer, i když historici hovoří jinak. Pokud zbyde čas, můžeme se vrátit kolem pseudokrasové jeskyně, která se nachází u řeky, nebo se zajít podívat ještě na hradiště Humensko a skončíme na autobusové zastávce v Jílovišti.

V průběhu celé exkurze si budeme povídat o sociologii rostlin, a co můžeme z toho, co kolem nás kvete, vyvozovat o lidské historii.


Za historií trampování a kytkami s Janem Pohůnkem (etnolog) a Jiřím Sádlem (botanik)


KDY a KDE: 29. dubna 2017, Sraz: Smíchovské nádraží, zastávka autobusu 241, 8:30 (odjezd 8.36) nebo zastávka autobusu Lipence, 9.00

 

Trasa: Kazín - údolí Hvězd - tvrziště Kazín - Humensko - Jíloviště

Ukončení: Zhruba okolo 16:00

S sebou: Dalekohled, pití, svačina...

 

Akce se koná za každého počasí!

Při exkurzi navštívíme údolí Berounky a začátek brdských Hřebenů na okraji Prahy v okolí Kazína. Už od konce 19. století šlo o významnou oblast, kam se za rekreací vydávali obyvatelé hlavního města. Nacházelo se tu mimo jiné několik říčních lázní a po roce 1918 zdejší kraj objevili také trampové. Podíváme se na bývalé Majerovy lázně, kde byly jako kabinky využity vyřazené historické autobusy, i do osady Údolí hvězd založené roku 1928. Na vyprávění o trampingu navážeme i v brdských lesích a zajdeme se podívat na tvrziště Kazín, které bylo dlouho ztotožňováno se sídlem jedné z Krokových dcer, i když historici hovoří jinak. Pokud zbude čas, můžeme se vrátit kolem pseudokrasové jeskyně, která se nachází u řeky, nebo se zajít podívat ještě na hradiště Humensko a skončíme na autobusové zastávce v Jílovišti.

V průběhu celé exkurze si budeme povídat o sociologii rostlin a co můžeme z toho, co kolem nás kvete, vyvozovat o lidské historii.


Za historií a ptactvem staré Prahy se Zdeňkem Dragounem (historik) a  Ondřejem Sedláčkem (ornitolog)

 

KDY a KDE: 22. dubna 2017 na Vyšehradě před kostelem Sv. Petra a Pavla, 8:00

 

Trasa: Vyšehrad - park Pod Hradbami - Výtoň - Botanická zahrada UK - Štěpánská - (Karlovo náměstí - Jiráskovo náměstí)

Ukončení: Zhruba okolo 12:00

S sebou: Dalekohled, pití, svačina, ...

 

Sejdeme se na Vyšehradě, kde se budeme věnovat zejména jeho nejstarším stavebním památkám, rotundě sv. Martina a kostelu sv. Vavřince, u něhož byly nedávno nalezeny a rozpoznány pozůstatky významného raně křesťanského chrámu. Na Novém Městě si prohlédneme druhou z dochovaných pražských rotund, sv. Longina v areálu Karlem postaveného kostela sv. Štěpána, popřípadě i pozůstatky další novoměstské románské svatyně sv. Václava. Seznámíme se s minulostí této části Prahy v období před lokací Nového Města pražského i s Karlovým monumentálním stavebním počinem.

Během procházky se dále zastavíme v několika parcích a Botanické zahradě UK, kde si budeme povídat o přírodě měst, především pak o ptácích. Dozvíte se, jaké druhy ptáků můžeme v Praze zastihnout, proč jsou pro ně města atraktivní, jak se městskému prostředí přizpůsobují, kde hnízdí. Zamyslíme se i nad tím, proč ptáci zpívají a vůbec probereme jejich rodinný život. Jistě budeme mít to štěstí některé ptačí obyvatele Prahy pozorovat a zaposlouchat se do jejich zpěvu.

Akce se koná za každého počasí!

Geologická tajemství Barrandova s Lukáše Laiblem


KDY a KDE: 19. 2. v 9:00 na Smíchovském nádraží (zastávka autobusů 241). Odtud autobusem do Malé Chuchle, kde se k nám můžete také přidat (9:11).

 

Trasa je nenáročná, cca 2,2 km dlouhá a vede z Malé Chuchle, okolo NPP Barrandovské skály do Hlubočep. Geologická část exkurze bude ukončena na tramvajové zastávce Hlubočepy, okolo 11:30.

 

Exkurze nás zavede do prvohorního moře, které se před více než 400 milióny lety nacházelo na území, kde dnes stojí Praha. Ukážeme si, co je možné vyčíst z usazených a sopečných hornin, které tvoří Národní přírodní památku Barrandovské skály. Poznáme, jaké organizmy obývaly moře během starších prvohor a zjistíme, k čemu jsou užitečné zkameněliny podivných graptolitů. V průběhu exkurze budou navštíveny čtyři zastávky v rámci NPP Barrandovské skály (Vyskočilka u Malé Chuchle, Barrandova skála, Lom u Kapličky, Lom u Koupaliště). Účastníci exkurze budou rovněž seznámeni s obecným geologickým vývojem oblasti. Na některých zastávkách je možné nalézt v suti zkameněliny.

 

(Po absolvování geologické části exkurze bude program na přibližně 90 minut přerušen. Tuto dobu můžete využít například k obědu a také k přesunu do centra města a následně pokračovat na další exkurzi.)

 

Za zimujícími ptáky v Praze s Petrem Musilem

KDY a KDE: 19. 2. ve 13:00 se sejdeme na severním cípu Střeleckého ostrova 

 

Věnovat se budeme pozorování zimujících vodních ptáků v okolí.

 

Uvedené místo není zvoleno náhodně. Jedná se o tradiční zimoviště vodních ptáků, jehož význam vzrůstá zejména v tuhých zimách kdy stojaté vody i menší vodní toky zamrzají. Proto zde v lednu bylo zaznamenáno celkem 3 556 jedinců 19 druhů vodních ptáků.
I v únoru zde můžeme zde čekat kachny divoké, labutě velké, lysky černé, kormorány velké, 3 druhy racků, potápky malé, slípky zelenonohé, poláky chocholačky, poláky velké, hoholy severní a možná ještě další překvapení.
Kromě aktuálního pozorování se dozvíte pár slov i o vývoji zimování vodních ptáků u nás i v Evropě a o metodice jejich sledování. Program bude ukončen nejpozději v 16:00, bude záležet na počasí i ptácích.

 

Můžete se zúčastnit pouze jedné části exkurzí.

Akce je podpořena grantem Hlavním města Prahy Pojďte s námi do přírody a je zdarma.EXKURZE A WORKSHOPY 2015:
  • Jaké zážitky a poznání si odnesli účastníci realizovaných exkurzí? Prohlédněte si naši FOTOGALERII.
Květen
9. 5. Kraj Vysočina - exkurze Telč: Rozkvetlým krajem, který měnil Jakub Krčín
16. 5. Zlínský kraj - exkurze Za kouzelnými loukami Bílých Karpat
23. 5. Středočeský kraj - exkurze Milovice: Koně a tanky, aneb jak se pečuje o opuštěné vojenské prostory?

24. 5.

Olomoucký kraj - exkurze Přírodní bohatství Chomoutovského jezera a okolí
29. - 31. 5. České středohoří - foto workshop Fotografické toulky mezi českými vulkány fotograf: Jan Hodač
Červen
6. 6. Jihomoravský kraj - exkurze
Lesostepi a luhy pod Pálavou
7. 6. Pardubický kraj -exkurze
Louky a bažiny - přírodní klenoty Železných hor
13. 6. Praha - exkurze Petřín - příroda v srdci velkoměsta
13. 6. Jihočeský kraj - exkurze Příroda Borkovických blat
13. 6. Liberecký kraj - exkurze Ralsko - za přírodou na bývalé vojenské letiště
13. 6. Karlovarský kraj - exkurze Tajemství krušnohorských rašelinišť v okolí Perninku
14. 6. Ústecký kraj - exkurze Za novou divočinou na severočeské výsypky
12. - 14. 6. Bílé Karpaty - foto workshop Kvetoucí příroda Bílých Karpat, fotograf: Ondřej Prosický
21. 6. Královéhradecký kraj - exkurze Na Plachtě - kde se potkává příroda a město
26. - 28. 6. Českobudějovicko - foto workshop Příroda a krajina jižních Čech, fotograf: Jan Hodač
Červenec
24. - 26. 7. Mostecko - foto workshop Mostecko - podivuhodná příroda v kraji dolů a výsypek, fotograf: Jan Hodač
Srpen
21. - 23. 8.  Sázava - malířský workshop  Malířský plenér u Sázavy
Září
5. 9. Ostravský kraj - exkurze Karvinsko - za přírodou na zrekultivovaná místa hornické krajiny
5. 9. Plzeňský kraj - exkurze Šlovický vrch u Dobřan - jak tanky zachraňují přírodu bývalého vojenského cvičiště
25. - 27. 9. České Švýcarsko - foto workshop Podzim v Českém Švýcarsku

 

 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ: PŘÍBĚHY ČESKÉ PŘÍRODY

 

KDY: 11. - 30. 5. 2017

 

KDE: Knihovna Petra Bezruče v Opavě

 

V české přírodě se každý den odehrávají neopakovatelné příběhy. Dramata, komedie, detektivky, záhady...Často v nich hraje důležitou roli člověk.

 

Zveme vás na výstavu fotografií, která nabízí výjimečné pohledy na českou přírodu a krajinu. Prostřednictvím osmi populárně naučných příběhů navíc představuje překvapivá poznání o změnách v české přírodě. „ Česká příroda, to nejsou jen nedotčené národní parky, největší zázraky se mnohdy dějí hned za našimi dveřmi. Rádi bychom výstavou návštěvníky inspirovali k hledání a pozorování bohatství přírody všude kolem nás," říká Simona Poláková, manažerka projektu Příběhy české přírody.

 

Na výstavě jsou vystavena nejlepší díla z realizované foto a video soutěže, a také díla předních fotografů Ondřeje Prosického a Pavla Radosty„Jako fotograf divoké přírody jsem navštívil mnoho unikátních biotopů v odlehlých koutech světa, nejvíce si ale vážím příležitostí, které mám na dosah v české přírodě," říká špičkový fotograf a patron projektu Ondřej Prosický.


Zde si můžete prohlédnout fotogalerii expozice výstavy.

 

Zažij: Exkurze, workshopy a výstavy