Příběhy české přírody

Pravdy a mýty o české přírodě. Příběhy, které spolu vytváří člověk a příroda. Poznejte je.

Objevte přírodně hodnotné porosty

Víte, jak můžete objevit a pečovat o přírodně zajímavou lokalitu ve svém okolí?Jednoduše vás na ni navedeme. Objevte ji a pečujte o ni.


Aby příroda a krajina mohly fungovat, nepotřebují zachovat jen ty nejzajímavější lokality, ale mozaiku různých míst, z nichž se jednou můžou ty top lokality vyvinout. A tady je potřeba zájmu nás všech. Můžete mít za domem louku s orchidejemi nebo křoviny lemující cestu spojující dvě obce plné ptáků. Stačí o nich vědět a správně se o ně starat.

 

Jak najdete ta krásná místa?

Česká republika má k dispozici ojedinělý nástroj, on-line mapovou službu Mapování biotopů ČR (http://mapy.nature.cz), díky kterému můžete rychle najít ta místa, kde jsou porosty přírodní. Tyto lokality mají potenciál se dále z pohledu biologické hodnoty rozvíjet. Zde může pomoci i veřejnost.

  • Rostliny sice potřebují pro své šíření určitou strukturu krajiny, pokud ale už jednou někde vyrostou, utéct nemohou. Pokud chcete poznat a pečovat o zajímavá místa ve svém okolí, tohle je jedna z cest, jak je najít a pečovat o ně.
  • V případě živočichů je to složitější. Ti většinou v životě vystřídají více prostředí a jsou závislí na hospodaření v krajině vširším měřítku. Tady většinou musí snastavením péče pomoci odborníci.

Blíže se o mapové službě Mapování biotopů v ČR, včetně video návodu na ovládání, dozvíte v souboru níže. 


A ještě pár zajímavostí než se vydáte na cestu


Přírodní biotopy pokrývají 16,4 % rozlohy naší země. Jelikož je mapování hodně podrobné, můžeme zde najít i třeba zrnka přírodě blízkých lesů uprostřed smrkových monokultur, kus louky, nezkušeným okem neodlišitelným od zbytku, aj. Takto podrobné mapování žádná jiná evropská země neprovedla a nám to poskytlo přehled o přítomnosti přírodních biotopů na celém území našeho státu.

 

Vypravte se tedy do výjimečných lokalit, které jsou možná hned za vašimi dveřmi.

 

 

Objevte přírodně hodnotné porosty

Mezofilní ovsíková louka, častá v blízkosti sídel. Ohrožuje ji přehnojování, opouštění hospodaření a následné zarůstání. Porosty by měly být dvakrát ročně koseny, příležitostně mohou být přepaseny

Objevte přírodně hodnotné porosty

Pohled do mapových podklad Mapování biotopů ČR, okolí Starého Hrozenkova.Jak si najít porost (PDF)
Jak si najít porost (PDF)
Jak si najít porost (PDF)