Příběhy české přírody

Pravdy a mýty o české přírodě. Příběhy, které spolu vytváří člověk a příroda. Poznejte je.

Financování práce pro přírodu

Jak financovat práci, která pomáhá přírodě?


Opatření, které pomáhají přírodě, dělá mnoho lidí zdarma. Ovšem někdy je potřeba nějaké finanční injekce, a tento návod Vám může pomoci hledat zdroje. Obecně lze říci, že je jednodušší shánět peníze v rámci nějakého spolku, nevládní organizace, než jako soukromá osoba. Ale ani jako fyzická osoba nejste bez šance. Finanční podpora se dá rozdělit do čtyř segmentů - od státní správy, od samospráv, v rámci občanských iniciativ a od firem formou sponzoringu nebo dobrovolnictví.

Pokud budete žádat o nějakou dotaci, tak velká část z nich má tzv. kofinancování, tedy že se vytvoří rozpočet na celý projekt, ovšem z dotace je uhrazena jen procentuální část z něj. Pravidla tohoto výpočtu se liší dle výzvy k podání projektu, je tedy potřeba si dobře tento dokument prostudovat.

 

Financování práce pro přírodu