Příběhy české přírody

Pravdy a mýty o české přírodě. Příběhy, které spolu vytváří člověk a příroda. Poznejte je.

Udělej

Každý z nás může přírodu podpořit. A to nejenom svým občanským postojem a darováním peněz na nějaký projekt, ale sám svými činy. Ty mohou být malé i větší, důležitá je především snaha a rozmanitost činností.

V této části najdete inspirace, co můžete sami udělat. Ať už na zahrádce či na vlastním domě nebo ve spolupráci s majiteli i na rybnících, loukách, v lese... Pustit se do toho můžete v rámci své rodiny či komunity, se svými kamarády, spolupracovníky, zorganizovat akci na Facebooku - fantazii se meze nekladou.

 

 

PŘÁTELSKÁ ZAHRADA

Zahrada sama o sobě představuje oázu přírody. A dá se to ještě zlepšit, třeba přizpůsobením zahradního jezírka k tomu, aby se tam mohly množit žáby a vážky. Nebo postavením hmyzího hotelu, broukoviště, suché zídky pro ještěrky...

Biotop pro plazy

Postavte si na zahradě plazník a přilákejte do svého okolí ještěrky,slepýše a užovky. Pomůžete tak jednoduchým způsobem zvýšit druhovou pestrost přírody.

Přečíst celé

Read more

Včelí úly

Vyrobte si rychle a snadno včelí úl na vlastní zahradě či ve městě. Vytvořte vhodný domov pro opylovače ve vašem okolí.

Přečíst celé

Read more

Hmyzí hotely

Vybudujte si na zahradě hmyzí hotel. Vytvoříte zázemí pro užitečných hmyz, mnozí se vám odvděčí opylováním rostlin nebo potlačováním nežádoucích druhů.

Přečíst celé

Read more

Jezírka plná života

Postavte si zahradní jezírka, která poskytnout ideální místo pro život mnoha obojživelníkům a bezobratlým. Vykouzlíte z vaší zahrady skvělé místo pro pozorování těchto živočišných druhů.

Přečíst celé

Read more

Zahrada plná motýlů

Každý zahradník či zahradnice může hmyzu pomoci. Naše příroda za to stojí.Hmyzu závislém na nektaru ubývá. Jednou z možností, jak ho podpořit, je mít krásnou zahradu,

Přečíst celé

Read more


Přátelský dům

Naše domy s námi obývá mnoho zvířat. Některé z nich máme raději, například rorýsy, některé méně, třeba potkany. Zde můžete hledat inspiraci, jak udělat dům přívětivý pro chtěné spolubydlící a jak je zabezpečit, aby nedocházelo třeba ke znečišťování fasády nebo nárazům ptáků na sklo. 

 

Zelené střechy

Vytvořte ze své střechy oázu klidu a skvělé útočiště pro nejrůznější živočišné druhy.

Přečíst celé

Read more

Ochrana ptáků proti nárazům

Pojďme předejít kritickým střetům ptáků s průhlednými plochami. Nejúčinnější ochranou proti kolizím je prevence.

Přečíst celé

Read more

Dům přátelský vůči rorýsům a netopýrům

Bydlíte v panelovém domě nebo ve staré cihlové zástavbě? Možná máte neobvyklé sousedy. Panelové...

Přečíst celé

Read more

 

PŘÁTELSKÁ KOMUNITA

Na obecních pozemcích je možné realizovat mnoho opatření, které jednak zpříjemní dané místo, a jednak mohou přírodě významně pomoci vytvářením pestré krajiny. Přitom péče o tyto prvky může pomoci tmelit místní komunitu, kamarády, rodinu... Může se jednat o obnovu zarostlých luk a pastvin, péče o louky s orchidejemi hned za humny, udržování vesnických rybníků plných žab a ptáků, lesní hospodaření, které umožní kontinuální odebírání palivového dříví. V této části najdete návod, jak najít místo, které si takovou pozornost zaslouží, a co se tam dá dělat.

Vybudujte něco okrasného ve svém okolí. Vysaďte alej stromů

Aleje stromů podél cest patří ke koloritu české krajiny. Kdysi poskytovaly jak navigaci, tak stín cestovatelům a někdy i plody místním. Bohužel z české přírody mnoho alejí mizí.

Přečíst celé

Read more

Objevte přírodně hodnotné porosty

Víte, jak můžete objevit a pečovat o přírodně zajímavou lokalitu ve svém okolí?Jednoduše vás na ni navedeme. Objevte ji a pečujte o ni.

Přečíst celé

Read more

Uchovejme si klenoty naší přírody - krásné denní motýly

Denní motýli patří mezi klenoty naší přírody, jimiž se potěší oko většiny lidí. Bohužel ale z naší krajiny mnoho z nich mizí, protože ztrácejí místa vhodná k životu.

Přečíst celé

Read more

Není třeba mít nízký anglický trávník!

Většina travnatých ploch v sídlech se skládá jenomz trav a k tomu jsou pak v záhoncích vysázené kvetoucíkytky. Obojí se dá propojit a do trávníků dosítbylinné směsi. Je žádoucí dohlédnoutna to, aby se ve směsi vyskytovaly druhy kvetoucípostupně, aby...

Přečíst celé

Read more

Zasaďte si svůj strom

Výsadbami stromů je možné alespoň částečně obnovovat pestrost krajiny. Navíc mohou pomáhat proti suchu a erozi a spojovat komunitu dohromady jak při údržbě, tak při konzumaci výsledků. Z kulturně-historického, genetického a v konečném...

Přečíst celé

Read more

Financování práce pro přírodu

Jak financovat práci, která pomáhá přírodě? Opatření, které pomáhají přírodě, dělá mnoho lidí zdarma. Ovšem někdy je potřeba nějaké finanční injekce, a tento návod Vám může pomoci hledat zdroje. Obecně lze říci, že je jednodušší shánět peníze...

Přečíst celé

Read more

Udělejte něco pro brouky, milovníky starých stromů

Hmyz, který žije ve starých stromech a tlejícímdřevě, patří mezi velmi ohrožené skupiny, jelikožjejich životní prostředí je v dnešní krajiněvzácné. V hospodářských lesích nemají přílišmožností, kde se ubytovat. Mnoho z těchtodruhů se proto stěhuje...

Přečíst celé

Read more