Příběhy české přírody

Pravdy a mýty o české přírodě. Příběhy, které spolu vytváří člověk a příroda. Poznejte je.

Příběh třetí - Popustíme živlům uzdu?

Příběh o přirozených procesech v krajině

Česká příroda kdysi, dnes a zítra. Aneb cesta za zdravou a krásnou krajinou.

 

Krajina a příroda v Česku je utvářena jak dlouhodobými procesy, jako byly doby ledové, tak procesy rychlými, jako jsou povodně, vítr, oheň, laviny, pády stromů, pastva velkých savců, výbuch granátu... Člověk se dlouhodobě snaží tyto procesy potlačit nebo usměrnit a mnohdy je úspěšný. Na jedné straně tím chrání svůj majetek, na druhou stranu narušuje základní principy fungování přírody. Tím ale dochází k ohrožení mnoha druhů, ať už je to sysel nebo tesařík alpský.

 

Možnosti uplatnění přirozených procesů v krajině naráží na mantinely lidské společnosti, je však možné je někde uvolnit, což umožní jak jejich studium a lepší pochopení, tak menší investice do „údržby" přírody a krajiny. Například vypálení zarostlého vřesoviště následované pravidelnou pastvou je pravděpodobně nejlevnější způsob, jak zachovat tyto zajímavé stanoviště v naší krajině.

 

ZAPAMATUJTE SI, ŽE:     

  • Přirozené procesy, i člověkem popoháněné, jsou zásadní pro fungování české přírody a krajiny - a jsou levnější než jejich technické náhrady.

NĚCO NAVÍC:

  • O důležitosti přirozených procesů v krajině pro bohatství přírody zhlédněte příběh ropuchy - sousedky, která se umí proměnit. Poznejte příběh ropuchy.

 

 

 

Příběh třetí - Popustíme živlům uzdu?

Povodeň je velmi významný krajino i živototvorný proces i dnes. Ale když probíhá, lidem rozhodně radost nepřináší.

Příběh třetí - Popustíme živlům uzdu?

Jeden z důvodů, proč jsou vojenské prostory tak biologicky bohaté je, že tam v okolí dopadových ploch často hoří. Řízené požáry jsou jedním ze způsobů, jak se pečuje o bývalé vojenské prostory, např. v Milovicích.

Příběh třetí - Popustíme živlům uzdu?

Spadlý strom je svět sám pro sebe, který obývá neuvěřitelné množství organismů. Houby, které ho rozkládají. Stromky, které z něj čerpají živiny pro svůj vlastní růst. Brouci, kteří usnadňují pronikání dalších druhů dovnitř kmene. A další a další