Příběhy české přírody

Pravdy a mýty o české přírodě. Příběhy, které spolu vytváří člověk a příroda. Poznejte je.

Příběh šestý - Vyčíslitelné i nevyčíslitelné hodnoty

Příběh o tom, co můžeme z přírody mít

Příroda má pro člověka velkou cenu. I tu finanční.

 

Co myslíte, lze v době, kdy máme tendenci neustále sledovat příjmy a výdaje, takto nahlížet i na přírodu? Kolik nám toho příroda dává a kolik za ni dáváme my? Je to nesmírně složitá otázka, přesto se jí již mnoho lidí věnovalo. Hodnota přírody je bezesporu kulturní, historická, estetická, stejně jako je tomu u slovutných uměleckých děl. Její hodnota je také morální, je to věc dotýkající se podstaty každého z nás.

 

Ale její hodnota se dá vyjádřit i finančně - v rámci jejího vlivu na zdraví a psychickou pohodu lidí, v rámci statků, které z ní můžeme získat (jen se podívejte na finanční bilanci lesních hospodářů a množství hub, které si každoročně přineseme domů), v rámci protipovodňové ochrany (přírodě blízké opatření mimo zastavěné oblasti jsou levnější a mnohdy účinnější alternativy než tvrdá technická řešení) atd. Tyto kvantifikovatelné služby přírody se nazývají ekosystémové služby a přinášejí velkou hodnotu pro celou společnost.

 

ZAPAMATUJTE SI, ŽE:     

  • Hodnota přírody je nevyčíslitelná, ale dílčí ekosystémové služby jsme schopni ekonomicky zhodnotit - a rozhodně se nejedná o zanedbatelné položky.

NĚCO NAVÍC:

  • O tom, kolik toho od přírody získáváme a jak velkou to má finanční i nefinanční hodnotu, vám sdělí bobr - soused, co se do toho umí zakousnout. Poznejte příběh bobra.

 

Příběh šestý - Vyčíslitelné i nevyčíslitelné hodnoty

Letní rozliv v nivě Lužnice u Suchdola nad Lužnicí

Příběh šestý - Vyčíslitelné i nevyčíslitelné hodnoty

Jarní rozliv na horní Lužnici se může rozprostřít až na plochu 478 ha. Kromě zpomalení a ztlumení povodní se voda zároveň čistí - zbavuje se kyslíku a fosforu - a sytí mokřady, tůně a mrtvá ramena kypící životem...

Příběh šestý - Vyčíslitelné i nevyčíslitelné hodnoty

Páření šidélek na odkvetlém květu stulíku žlutého.