Příběhy české přírody

Pravdy a mýty o české přírodě. Příběhy, které spolu vytváří člověk a příroda. Poznejte je.

Příběh sedmý - Druhová proměna

Příběh o mizejících a přicházejících druzích

Druhy přicházejí a odcházejí. Ne jinak se i člověk stal součástí české přírody.

 

Výskyt rostlin a živočichů v přírodě se v čase mění. Některé šíření je naprosto přirozené - příchod člověka do Čech (lidé tu jsou cca 1,5 miliónů let, lidé dnešního typu 12 - 40 tisíc let), šíření hrdličky zahradní z Balkánu (od 30. let 20. století) nebo zvyšování početnosti kormoránů ve střední Evropě (od 90. let 20. století). V jiných případech jsou druhy aktivně a úmyslně šířené člověkem. Takto se kdysi rozšířila perlorodka říční i do povodí, která by jí jinak nebyla přístupná nebo kamzík horský do Jeseníků a Lužických hor.

 

Některé druhy se šíří sice díky člověku, ale bez jeho úmyslné snahy. Mohou to být neškodné druhy, které mohou přírodu i obohatit, nebo se jedná o tzv. invazní druhy, jejichž dopady na místní druhy mohou být velmi negativní. Mezi invazní druhy patří například mýval severní, norek americký nebo rak signální. Příchod člověka také nebyl pro všechny původní druhy právě pozitivní... Čili, co s druhy invazními? To je na našem rozhodnutí. A někdy ani na něm ne, protože některých druhů se snadno zbavit nelze.

 

Odlišným jevem je vymírání druhů způsobené lidskou činností. Při tom nedochází ke změně v druhovém složení, ale k ochuzování a zjednodušování přírodního bohatství.

 

ZAPAMATUJTE SI, ŽE:

  • Změny druhového zastoupení jsou přirozené. Je však potřeba rozlišovat mezi šířením a ústupem druhů a jejich vymíráním.

NĚCO NAVÍC: 

  • Jak se zastoupení rostlin a živočichovů v naší přírodě vyvíjí a mění, se můžete podrobněji dozvědět, pokud se seznámíte s příběhem lososa - souseda, který se vrací od moře. Poznejte příběh lososa. 
Příběh sedmý - Druhová proměna

Malým lososům je věnována veškerá možná péče. V tocích, kam jsou vysazováni, musí vyrůst, aby zvládli cestu do moře. Jen tak je naděje, že se sem z moře za několik let vrátí a časem naši pomoc už potřebovat nebudou.

Příběh sedmý - Druhová proměna

Perlorodka říční dnes patří mezi kriticky ohrožené druhy a perlový průmysl na ní určitě nevystavíte. Ve středověku však patřila mezi důležité obchodní artikly a byla přenášena z potoka do potoka podobně jako třeba odnože jabloní ze sadu do sadu.

Příběh sedmý - Druhová proměna

První labutě u nás byly na zámeckých rybnících a sloužily pro potěchu panstva. Od druhé poloviny dvacátého století u nás začaly labutě rychle přibývat s tím, jak se areál druhu šířil na západ.