Příběhy české přírody

Pravdy a mýty o české přírodě. Příběhy, které spolu vytváří člověk a příroda. Poznejte je.

Příběh první - kde je vlastně všude příroda?

Příběh o tom, kde je pestrá česká příroda

Hodnotná příroda není jen Šumava. Jsou to třeba i „tankáče" na okraji města.

 

Česká příroda, to není jen Šumava. Je všude kolem nás, ve městě, na výsypkách, „tankáčích" i na Máchově jezeře. Dlouhou dobu koexistuje s člověkem, a přesto může někoho překvapit, že mezi nejhodnotnější části české přírody patří právě místa silně ovlivněná lidskou činností.


Podívejte se kolem sebe - ta pravá česká příroda je všude, někde bohatší a někde chudší, někde více a někde méně ovlivněná člověkem. A mnoho těch biologicky nejhodnotnějších míst vzniklo a je udržováno činností člověka. Ať už je to lužní les na soutoku Moravy a Dyje se svými majestátnými starými duby a orly královskými, bývalé vojenské prostory s listonohy, bělokarpatské louky se světově unikátní bohatostí rostlin nebo Petřín s vzácnými brouky obývajícími staré stromy.  

 

ZAPAMATUJTE SI, ŽE

  • Česká příroda dlouho koexistuje s člověkem, a proto není divu, že mezi biologicky nejhodnotnější místa patří i ty silně ovlivněné lidskou přítomností.

NĚCO NAVÍC

  • O pestré krajině a přírodě vám další překvapivé poznatky představí listonoh - soused, který hodně pamatuje. Poznejte příběh listonoha.

 

Příběh první - kde je vlastně všude příroda?

Listonoh je živoucí fosílie, která může žít pár metrů od vašeho domu. Nejstarší záznamy o jeho existenci jsou z doby před 200 milióny lety. Ke svému životu potřebuje nezarostlé kaluže, které se dobře udržují například tanky nebo off-roady.

Příběh první - kde je vlastně všude příroda?

Tanky jsou svými pojezdy schopny vytvořit mnoho mikrostanovišť pro širokou škálu druhů.

Příběh první - kde je vlastně všude příroda?

Vzácná příroda je chráněna právě díky pastvě velkých kopytníků. Koně celoročně spásají vzácnou stepní vegetaci a brání tak jejímu zarůstání agresivními travinami a náletovými křovinami.