Příběhy české přírody

Pravdy a mýty o české přírodě. Příběhy, které spolu vytváří člověk a příroda. Poznejte je.

Příběh pátý - příroda potřebuje lidskou ruku

Příběh o vlivu lidského hospodaření na přírodu

Člověk v krajině se stádem ovcí či kosou v ruce. A příroda bude bohatší!

 

Člověk od poslední doby ledové neustále působil na krajinu. Nejprve málo, jen občas  vypálil kus pozemku a posílal dobytek do lesa, ale jeho role postupem času rostla. A tak například krásné orchidejové louky v Bílých Karpatech vznikly díky pravidelnému kosení krmiva pro dobytek. Díky odlesnění od pár stovek kilometrů dál vznikl v pahorkatinách nový ekosystém - lužní les, v dnešní době jedno z přírodně nejbohatších míst v Česku. Ovšem od průmyslové revoluce doznal tento vztah značných trhlin. Přešlo se na velkoplošné hospodaření, které vyvrcholilo v 50. letech spojováním pozemků. V devadesátých letech nastal opačný proces - mnoho půdy bylo opuštěno, ponecháno napospas, půda většinou zarostla neprostupnou džunglí složenou z pár druhů rostlin a živočichů. Je dobře, že se člověk do krajiny opět vrací. Aby krajina byla pestrá a bohatá, je potřeba, aby v ní člověk aktivně působil, a to co možná nejvíce způsoby. Někde třeba pásl ovce a krávy, jinde v lese pařezil (osekával stromky na palivové dříví), někde sekal louky...

 

ZAPAMATUJTE SI, ŽE:

  • V dnešní krajině se hospodaří buď moc intenzívně nebo naopak vůbec. Hospodaření na mnoha místech a různými způsoby bude odměněno bohatstvím života kolem nás.

NĚCO NAVÍC: 

  • Jaké dopady má intenzivní a nebo naopak žádné hospodaření člověka na přírodu, o tom se ještě více dozvíte od roháče - souseda, který se umí prát. Poznejte příběh roháče.
Příběh pátý - příroda potřebuje lidskou ruku

Bělokarpatská louka: 50 druhů na metr čtvereční.

Příběh pátý - příroda potřebuje lidskou ruku

Pastva je důležitý způsob, jak zachovat krajinu nezarostlou. Aby se na pastvinách vyskytovalo co nejvíce druhů, někde by se měly pást kozy, jinde krávy, támhle koně a na ten svah pošlete ovce.

Příběh pátý - příroda potřebuje lidskou ruku

Seč je další z pravidelných lidských aktivit, které česká příroda potřebuje. Neměla by ale na všech místech probíhat ve stejnou dobu a nemá být úplně devastační.