Příběhy české přírody

Pravdy a mýty o české přírodě. Příběhy, které spolu vytváří člověk a příroda. Poznejte je.

Pravdy a mýty o české přírodě

Co je vlastně typická česká příroda? Co potřebuje? A jakou roli v ní hraje člověk? Pojďte s námi objevit příběhy, které spolu vytváří příroda a člověk. Odhalte pravdy a mýty o české přírodě.

Příběh první - kde je vlastně všude příroda?

Česká příroda, to není jen Šumava, Krkonoše nebo Podyjí. Je všude kolem nás, ve městě, na výsypkách, bývalých vojenských prostorech, na okraji města...

Přečíst celé

Read more

Příběh druhý - měníme svůj vztah k přírodě

Postoj člověka k přírodě se vyvíjí. Co si vůči přírodě můžeme dovolit - a co si chceme dovolit? Má vlk ještě šanci? Nyní se začíná vracet - jaké bude soužití tentokrát?

Přečíst celé

Read more

Příběh třetí - Popustíme živlům uzdu?

Krajina a příroda je utvářena jak dlouhodobými procesy, jako byly doby ledové, tak procesy rychlými, jako jsou povodně, vichr, oheň, laviny, pády stromů...

Přečíst celé

Read more

Příběh čtvrtý - o rozrůzněnosti krajiny

Velkou ranou pro fungování a vzhled české krajiny byla kolektivizace. Na starých obrazech, fotografiích i mapách vidíme odlišné Česko než dnes…

Přečíst celé

Read more

Příběh pátý - příroda potřebuje lidskou ruku

Člověk od poslední doby ledové neustále působil v krajině. Nejprve byl jeho vliv malý, ale postupně rostl. Bez zásahů člověka by dnes některá území ztratily svoji hodnotu.

Přečíst celé

Read more

Příběh šestý - Vyčíslitelné i nevyčíslitelné hodnoty

Hodnota přírody je bezesporu kulturní, historická, estetická… Její hodnota je také morální, je to věc dotýkající se podstaty každého z nás. Ale také finanční.

Přečíst celé

Read more

Příběh sedmý - Druhová proměna

Rostliny i živočichové se v přírodě v čase mění. Některé šíření je naprosto přirozené. V jiných případech jsou druhy aktivně a úmyslně šířené člověkem.

Přečíst celé

Read more

Příběh osmý - adaptace městských sousedů

Člověk a zvířata se ovlivňují v mnoha směrech. Člověk ubírá živočichům jejich životní prostor, ale zvířata se v novém prostředí učí rychle adaptovat..

Přečíst celé

Read more