Příběhy české přírody

Pravdy a mýty o české přírodě. Příběhy, které spolu vytváří člověk a příroda. Poznejte je.

Pravidla foto a video soutěže

 • Soutěž je určena pro všechny fyzické osoby starší 15 let.
 • Jeden soutěžící může přihlásit do soutěže maximálně 3 autorské fotografie do každé ze soutěžních kategorií a maximálně 2 videozáznamy. 
 • Přihlásit lze:
  • a) fotografie ve formátu JPG s minimální kompresí, o velikosti delší strany nejméně 3000 pixelů, maximální velikost souboru 5 MB. Každá fotografie musí ve svém názvu obsahovat označení kategorie (písmenem), jméno a příjmení soutěžícího a název snímku, bez diakritiky, místo mezer v názvu uvádějte dolní podtržítka. VZOR: A_Jan_Novak_medved_na-prejezdu.jpg
  • b) videozáznamy v délce 30 sekund - 2 minuty, ve formátu AVI, MPEG, MKV či MP4 (kvalita videa nemusí být vysoká, stačí natáčení na smartphone)
 • Příspěvky do soutěže je možné poslat do 31. 8. 2015 (včetně) prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.beleco.cz/pribehyceskeprirody/dokumentuj.
 • Ve formuláři soutěžící vyplní jméno, příjmení, kontaktní adresu, e-mail a telefon autora, dále název fotografie či videa, kategorii, do které příspěvek hlásí, a připojí krátký komentář k příspěvku (do 200 znaků včetně mezer).
 • Příspěvek ve formě fotografie soutěžící nahraje prostřednictvím elektronického formuláře. Příspěvek ve formě videozáznamu soutěžící umístí na svůj účet na portálu YouTube, link k tomuto videu zašle prostřednictvím elektronického formuláře.
 • Zasláním fotografie či videa do soutěže soutěžící souhlasí s podrobnými pravidly soutěže a s nekomerčním publikováním zaslaných soutěžních příspěvků v tiskové nebo v elektronické podobě, včetně uvedení jména autora, bez nároků na honorář.
 • Organizátor soutěže Beleco, z.s., může ze soutěže vyřadit fotografie, které byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem, než je účastník soutěže, které neodpovídají zadanému tématu, nevyhovují po technické stránce, jsou pohoršující, neetické, nebo by mohly poškodit dobré jméno organizátora soutěže.
 • Vítěze soutěže ve všech kategoriích vybere porota, složená převážně z předních českých fotografů přírody, jmenovaná organizátorem soutěže.
 • Výsledky soutěže budou oznámeny do 15. 10. 2015 na webu www.beleco.cz/pribehyceskeprirody/dokumentuj.
 • Ceny budou výhercům předány osobně nebo zaslány poštou na korespondenční adresu do 30. 11. 2015.
 • Kontaktní adresa pro dotazy je eva.cepakova@beleco.cz.