Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Vzdělávání veřejnosti v otázkách ochrany přírody pomocí odborné informační platformy

Vzdělávání veřejnosti v otázkách ochrany přírody pomocí odborné informační platformy

Beleco ve spolupráci s předními českými vědci a odborníky z oboru ochrany přírody připravilo 6 e-learningových kurzů, každý v rozsahu cca 20 hodin studia. Týkají se vývoje české krajiny od poslední doby ledové, moderních trendů v lesnictví, zemědělství a managementu ploch v zájmu ochrany přírody, ochrany vod a legislativních otázek souvisejících s ochranou přírody.

 

Partnerem projektu bylo Fórum ochrany přírody, které vybudovalo portál www.forumochranyprirody.cz, kde se nachází stále se rozšiřující databáze odborných informací. Jedná se o české souhrny vědeckých článků, příklady dobré a špatné praxe, legislativní rozbory, české i zahraniční metodiky. Fórum rovněž pořádalo webináře (on-line semináře) s odborníky, jejichž záznam je rovněž možno shlédnout na portále.

Cíl:

Vzdělání širší veřejnosti a odborníků v trendech ochrany přírody

Výstupy:

  • 6 e-learningových kurzů
  • vznik odborného informačního portálu www.forumochranyprirody.cz

Doba realizace: 8/2012 - 10/2013

Kontaktní osoba: Simona Poláková, simona.polakova@beleco.cz

Realizováno v rámci Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.1.00/37.0228

 

 

 

Vzdělávání veřejnosti v otázkách ochrany přírody pomocí odborné informační platformy