Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Organizujeme exkurze za příklady dobré a špatné praxe v české ochraně přírody, pořádáme vzdělávací kurzy a semináře týkající se odborné biologie a ekologie či tzv. soft-skills potřebných pro práci ochranáře. Vědecké poznatky vydáváme v odborných publikacích či článcích, popř. je sdílíme na odborných konferencích a workshopech.

Realizované projekty

PROVAZ

Projekt PROVAZ byl zaměřen především na seznamování studentů s moderními metodami zoologicko-ekologického výzkumu a v této souvislosti na něm spolupracovali i praktičtí ochranáři.

Přečíst celé

Vzdělávání veřejnosti v otázkách ochrany přírody

V rámci tohoto projektu tedy vzniklo 6 e-learningových kurzů o různých ekologických tématech a odborná webová platforma Fórum ochrany přírody, www.forumochranyprirody.cz.

Přečíst celé

Posílení role NNO při ochraně soustavy Natura 2000

Posílení role NNO při ochraně soustavy Natura 2000

Přečíst celé