Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Realizujeme populárně naučné kampaně a eventy, kdy širokou veřejnost seznamujeme s aktuálními tématy české ochrany přírody a ekologickými procesy v krajině. Pořádáme exkurze v terénu, naučné přednášky, webináře či praktické workshopy. Připravujeme výukové podklady pro pedagogy.

Aktuální projekty


Realizované projekty

Dny otevřených stepí na Pánově a Načeratickém kopci

Pojďme si ukázat, co vše pomáhá přírodě opuštěných vojenských prostorů! Bývalé vojenské prostory představují významná centra biodiverzity v současné krajině. Pro zachování jejich pestré přírody je však nezbytné zajistit vhodné disturbance,...

Přečíst celé

Příběhy české přírody

Projekt Příroda, koho to zajímá? si klade za cíl prostřednictvím intenzivní kampaně s názvem „Příběhy české přírody" atraktivní a srozumitelnou formou představit široké veřejnosti...

Přečíst celé

Propagace ochrany perlorodky říční a jejího habitatu

V rámci propagace ochrany perlorodky říční, která se zaměřuje na širokou veřejnost, a to především na učitele základních a středních škol, vzniknou vzdělávací materiály, které se týkají oligotrofních

Přečíst celé

Voda pro život

Vyzvali jsme studenty českých středních škol, aby připravili projekty týkající se ochrany vodních zdrojů v okolí jejich bydliště nebo školy a uskutečnění pěti nejlepších jsme financovali.

Přečíst celé

Ekozóna - život ve vodě

V zátoce Vřesná na Lipně jsme využili především zahraniční inspiraci a vyzkoušeli jednoduché opatření pro podporu výskytu ryb, obojživelníků a ptáků.

Přečíst celé