Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Záchrana hořečku nahořklého - ZO ČSOP Klenice

Záchrana hořečku nahořklého - ZO ČSOP Klenice

V letošním roce se při monitoringu louky u Vlčího Pole poblíž Mladé Boleslavi podařil potvrdit výskyt několika jedinců hořečků nahořklých, které zde byly naposled zaznamenány v roce 2005. Louka, kde původně rostly, byla vyjmuta ze zemědělského fondu a byl zde zasázen smrkový les. Po dohodě s majitelem pozemku byl proveden asanační zásah, smrky byli odstraněny a byla pokosena celá plocha.
Cílem je tuto výjimečnou lokalitu dostat do podvědomí dětí z blízké základní školy v Dolním Bousově, které by pomohly s monitoringem a následným managementem této cenné lokality.


Aktivity, výsledky a výstupy projektu


Hořečkový den 7. září
Přes dvacet dětí ze základní školy v Dolním Bousově u Mladé Boleslavi pod vedením svých učitelů se zapojilo do monitoringu hořečků na louce u Vlčího Pole. Zároveň se hravou formou seznamovaly s touto ohroženou rostlinou a podmínkami, které potřebuje. Děti budou tyto informace předávat dále svým spolužákům a rodičům, aby se povědomí o významu lokality u Vlčího Pole šířilo mezi místními lidmi. Akce proběhla z iniciativy ZO ČSOP Klenice, která o louku u Vlčího Pole od loňského roku pečuje ve spolupráci s místní základní školou. Je součástí projektu „Propagace záchranných programů zvláště chráněných druhů v České republice", který koordinuje Beleco a který byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí.

 

unnamed3.jpg unnamed3.jpg
unnamed2.jpg unnamed2.jpg
unnamed.jpg unnamed.jpg
horecek nahorkly2.jpg horecek nahorkly2.jpg
horecek nahorkly.jpg horecek nahorkly.jpg
DSCN0802.JPG DSCN0802.JPG
DSCN0798.JPG DSCN0798.JPG
DSCN0794.JPG DSCN0794.JPG