Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Ochrana velkých šelem v České republice - Hnutí DUHA Olomouc

Ochrana velkých šelem v České republice - Hnutí DUHA Olomouc

Projekt reaguje na aktuální situaci související s návratem vlka obecného a dalších velkých šelem do České republiky. Rozšiřuje komunikační a osvětově-vzdělávací aktivity, týkající se velkých šelem v České republice. Zahrnuje především uspořádání šesti odborných seminářů, deseti informačních stánků, čtyř besed/promítání pro chovatele ovcí, právní analýzu o rizicích využití pasteveckých psů, publikaci článků a komunikaci s médii a cílovými skupinami projektu. Cílem je objektivní informování veřejnosti o návratu velkých šelem, zvýšení tolerance cílových skupin a aktivní zapojení veřejnosti do aktivit na  ochranu velkých šelem.

 

vlk_Beskydy_2013_m.jpg vlk_Beskydy_2013_m.jpg
Vlk_08(J_Vogeltanz).jpg Vlk_08(J_Vogeltanz).jpg
Vlk_07(K_Broz).JPG Vlk_07(K_Broz).JPG
Rys_07(K_Broz).JPG Rys_07(K_Broz).JPG
Rys_05(K_Broz).JPG Rys_05(K_Broz).JPG
Rys_02(K_Broz).JPG Rys_02(K_Broz).JPG