Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Doupovská zahrada (nejen) pro užovku stromovou - Spolek Zamenis

Doupovská zahrada (nejen) pro užovku stromovou - Spolek Zamenis

Užovka stromová je v ČR kriticky ohroženým druhem, pro něž byl v roce 2008 schválen záchranný program. Poohří je jednou z pouhých tří oblastí výskytu druhu a navíc se zde vyskytuje naše jediná izolovaná populace užovky stromové, čímž nabývá nadnárodního významu. Zdejší populace je mimořádně ohrožená, velmi zranitelná a silně vázána na člověka a jeho působení v krajině. Více než 95 % populace je vázáno na antropogenní prvky v krajině - nalezneme ji nejen na kamenných zídkách, zahradách a kompostech, ale dokonce i v interiérech chat, domů, garáží a různých jiných staveb. Díky výše uvedeným skutečnostem má zcela zásadní význam trvalá a intenzivní osvěta mezi místním obyvatelstvem i náhodnými návštěvníky území. Cílovou skupinou projektu jsou zejména děti a rodiny s dětmi, pro něž je plánováno zbudování tzv. Doupovské zahrady (nejen) pro užovku stromovou, kde
budou hravou formou seznámeni s problematikou ochrany užovky stromové v údolí Ohře.

Aktivity, výsledky a výstupy projektu


Doupovská zahrada byla slavnostně otevřena 21. listopadu za účasti dětí z MŠ Stráž nad Ohří.

 

Doupovská zahrada (nejen) pro užovku stromovou je umístěna v klidné a zelené části obce, takže lze předpokládat její budoucí širší využití pro rodiny, dětské akce i aktivity mateřské školy. Již nyní jsou předběžně naplánovány další akce s dětmi za účelem
svépomocného zbudování hmyzího hotýlku ze starých palet a tunýlku z vrbového proutí. Vzhledem k velikosti parcely ve vlastnictví obce se také uvažuje o budoucím rozšíření stávajícího prostoru Doupovské zahrady o další prvky (vodní tůň, broukoviště atp.). Doupovská zahrada je přínosem jak pro přírodu, tak pro společenský život místní komunity. Projekt přispívá k vytvoření a upevnění kladného vztahu lidí k užovce stromové, což je důležitým předpokladem dlouhodobé prosperity druhu v zájmovém území.
Další informace jsou k dispozici na webu Spolku Zamenis.

 

 

PB210930.JPG PB210930.JPG
PB210926.JPG PB210926.JPG
PB210922.JPG PB210922.JPG
PB210920.JPG PB210920.JPG
PB210918.JPG PB210918.JPG
PB210911.JPG PB210911.JPG
P1030828.JPG P1030828.JPG
P1030825.JPG P1030825.JPG
P1030824.JPG P1030824.JPG
P1030822.JPG P1030822.JPG
P1030715.JPG P1030715.JPG