Najdete nás na Facebooku

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Chceme dropy zpět – Česká společnost ornitologická

Chceme dropy zpět – Česká společnost ornitologická

Mezi hlavní důvody současného vymizení hnízdící dropí populace na Znojemsku patří změny v zemědělském hospodaření, zejména kolaps živočišné výroby a s tím spojený úbytek ploch s vojtěškou, a nadměrné rušení. Jedním z cílů projektu je proto ukázat zemědělcům možnosti podpory dropa v rámci současné Společné zemědělské politiky praktickou ukázkou fungující dropí populace v nedalekém Rakousku a současně zvýšit povědomí místní veřejnosti o aktivitách realizovaných na záchranu tohoto druhu. Pro zemědělce bude zorganizována jednodenní exkurze do Rakouska, kde navštíví tradiční oblast s výskytem dropa a budou mít rovněž příležitost probrat způsoby hospodaření s rakouskými kolegy. Budou vyrobeny trika s dropí tématikou a samolepka dropa pro zemědělce i širší místní veřejnost. S jejich přispěním chceme zvýšit zájem zemědělců i veřejnosti o ochranu dropa.