Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

PROVAZ: PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

Projekt PROVAZ byl zaměřen především na seznamování studentů s moderními metodami zoologicko-ekologického výzkumu a v této souvislosti na něm spolupracovali i praktičtí ochranáři. Celý projket řídil Ústav biologie obratlovců AV ČR a Daphne ČR (nyní Beleco) bylo zodpovědné za část praktické ochrany přírody. Nabídlo účastníkům exkurze za příklady dobré a špatné praxe ochranářských managementů v ČR v rámci série Kde domov můj. Dále pak organizovalo konference, školení a workshopy.

 

Projektu se účastnily zástupci Ústavu biologie obratlovců AV ČR, PřF UK, PřF JU, PřF UPOL a Daphne ČR (nyní Beleco).

V rámci projektu Daphne ČR (Beleco) uspořádáno 5 dvoudenních autobusových exkurzí za příklady dobré a špatné ochranářské praxe, bezpočet workshopů (k lesnímu hospodaření, naturovému a biologickému hodnocení, atd.), školení pro ochranáře (o kritickém myšlení v ochraně přírody a metodách molekulární genetiky v praxi) a odborné konference (setkání Fóra ochrany přírody, konference České společnosti pro ekologii).

Cíl:

1.      Seznámit studenty VŠ a ochranáře s moderními metodami zoologicko-ekologického výzkumu a praktickou ochranou přírody

Výstupy:

  • 5 exkurzí za příklady dobré a špatné ochranářské praxe
  • workshopy a školení
  • 6 odborných konferencí

Doba realizace: 7/2011 - 6/2014

Kontaktní osoba: Simona Poláková, simona.polakova@beleco.cz

Realizováno v rámci Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

PROVAZ: PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi