Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Voda pro život

Voda pro život

Význam vody v krajině je nezastupitelný - je nezbytná pro život, ovlivňuje klima, představuje životní prostředí pro mnoho druhů. Vyzvali jsme studenty českých středních škol, aby připravili projekty týkající se ochrany vodních zdrojů v okolí jejich bydliště nebo školy a uskutečnění pěti nejlepších jsme financovali.

Voda v naší krajině dává život rostlinám, zvířatům i nám, lidem. Voda se vypařuje a zvlhčuje vzduch. Voda teče v řekách, kde se prohánějí ryby. Sytí půdu a studně, ze kterých pijeme. Vyvěrá na povrch v pramenech, zadržuje se v jezerech a rybnících a nakonec se vrací moři. Bude to tak vždy? Jak dnes vypadají potoky a řeky, kam zmizely prameny, najdeme ještě někde čistou vodu? Mají vodní živočichové a rostliny šanci u vody přežít? Zajímáme se o vodu v naší krajině, záleží nám na ní, nebo je to věc někoho jiného, někoho, kdo se postará...

Proto jsme za podpory společnosti Coca Cola  Foundation připravili celostátní projekt pro týmy středoškolských studentů, kteří vytvářeli projekty zaměřené na konkrétní zlepšení vodního prostředí krajiny v okolí školy či bydliště. Procvičili si kreativní řešení problémů, práci v týmu, jednání s úřady a někteří z nich i realizaci projektu.

Cíl:

1.      Zapojení středních škol a jejich studentů do ochrany vodních zdrojů v jejich okolí

Výstupy:

  • Uspořádání celostátní soutěže pro středoškolské studenty Voda pro život
  • Realizace vybraných projektů na ochranu vodního prostředí, které navrhli studenti
  • Informační brožura o realizovaných projektech a výsledcích soutěže Voda pro život

Doba realizace: 11/2012 - 6/2013

Kontaktní osoba: David Pithart, david.pithart@beleco.cz

 

Realizováno za podpory the Coca Cola Foundation