Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Propagace ochrany perlorodky říční a jejího habitatu

Perlorodka říční představuje deštníkový druh pro ochranu oligotrofních toků. Je velmi citlivá na narušené přírodní procesy v celém povodí. To z ní činí organismus, do jehož účinné ochrany je potřeba zapojit širokou škálu veřejnosti a stakeholderů (zejména zemědělce, lesní hospodáře, rybáře, samosprávu, atd.) v celém povodí s výskytem druhu. Současně je to živočich vcelku tajemný a všeobecné povědomí o přítomnosti perlorodek v České republice je nízké, a to včetně tzv. perlorodkových povodí. Pokud se veřejnost s její existencí setkala, tak spíše v negativních konotacích, jako je např. omezení splavování Vltavy nebo omezování hospodaření.

 

V rámci propagace ochrany perlorodky říční, která se zaměřuje na širokou veřejnost, a to především na učitele základních a středních škol, vzniknou vzdělávací materiály, které se týkají oligotrofních toků, ochrany perlorodky říční a pitné vody. Na obyvatele povodí toků, kde se vyskytuje perlorodka říční, se soustředí sociologická studie, která bude analyzovat informovanost o perlorodce a postoje hospodářů k problematice omezování a kompenzací hospodaření.

 

Nositelem projektu je AOPK ČR a partnerem je Beleco, z.s..

 

About the project:

Freshwater pearl mussel represents an umbrella species for oligotrophic flows protection. It is species, which is very sensitive on any disrupted natural processes in whole basin. Therefore it is so important to inform about its protection broad public and stakeholders as well. The educational materials about oligotrophic flows, protection of freshwater pearl mussel and drinking water features will be prepared as an outcome of this project, mainly for elementary and secondary school teachers. Sociological study then will be focused on inhabitants and stakeholders living along the river basins where freshwater pearl mussel lives.

 

Cíle projektu:

  1. Vznik vzdělávacích materiálů pro učitele základních a středních škol
  2. Realizace a výstup sociologické studie zaměřené na informovanost stakeholderů o výskytu perlorodky a souvisejících dopadů na hospodaření

Výstupy projektu: 


Doba realizace: 2/2015 - 4/2016

 

Kontaktní osoba: Jana Slezáková, jana.slezakova@beleco.cz

 

 

 

 

Realizováno v rámci Malého grantového schématu „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II", které je financováno z EHP fondů 2009-2014, MGSII - 4.