Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Ekozóna - život ve vodě

Ekozóna - život ve vodě

V zátoce Vřesná na Lipně jsme využili především zahraniční inspiraci a vyzkoušeli jednoduché opatření pro podporu výskytu ryb, obojživelníků a ptáků. I umělé vodní nádrže primárně sloužící k energetickým účelům mohou být hodnotným stanovištěm pro mnoho druhů. Jejich výskyt je možné podpořit zásahy, které poskytnou úkryt nebo potravu. Ve spolupráci s městysem Frymburkem jsme se snažili podpořit měkký turistický ruch jakožto protiklad silnému developerskému tlaku v nedalekém Lipně.

 

Ekozóna je plocha, kde jsou podpořeny přirozené funkce přírodního prostředí, klidně i v lidmi vytvořeném ekosystému. Příkladem můžou být vodní nádrže, jejichž fungování má mnoho specifik a je potřeba je nějakým způsobem kompenzovat pro domácí druhy organismů. Jedním z těchto faktorů je velké kolísání hladiny vody, výrazné především v umělých vodních nádržích (v Lipně je to až o 4 m za rok). Na to nejsou naše druhy vodních organismů zvyklé. V dolní části Lipna díky tomu téměř nejsou vyvinuté litorální porosty, které jsou naprosto zásadní pro život ve vodě. Jedinou výjimkou je zátoka Vřesná u Frymburku, a tak se tam stahují ryby i vodní ptáci z širokého a rozmnožují se tam. Ovšem v případě poklesu vodní hladiny jsou jejich snůšky ohroženy vyschnutím či zvýšenou predací.

 

Proto se DAPHNE ČR (nynější Beleco) ve spolupráci s městysem Frymburk a mnoha frymburskými organizacemi a obyvateli rozhodli vytvořit ve Vřesné ekozónu. Jsou zde vytvořeny úkrytové možnosti pro ryby, hnízda pro candáty, ptačí ostrůvek, tůně pro obojživelníky a to vše v místech, kde je celoročně voda, takže zvířata nejsou ohrožena kolísáním hladiny. Účinnost těchto opatření byla monitorována ve spolupráci s Hydrobiologickým ústavem AV ČR. Byla zde i vytvořena naučná stezka, která přiblíží jak ekologii, tak historii nádrže. Doufáme, že se nám takto podaří podpořit jak početnost druhů v nádrži, tak měkký turismus v oblasti Lipenska.

Cíle:

1.      Podpora biodiverzity v zátoce Vřesná na Lipně

2.      Podpora měkkého turismu v oblasti Lipenska

Výstupy:

  • Vybudování naučné stezky o ekologii a historii nádrže
  • Vytvoření ekozóny

Doba realizace: 1/2013 - 10/2013

Kontaktní osoba: Simona Poláková, simona.polakova@beleco.cz

 

 

Realizováno za podpory Nadace Via a ČSOB a Era pro podporu regionů