Najdete nás na Facebooku

Workshop

BBeleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery pro Vás připravily workshop k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020.

Workshop

Průzkumy a monitoring

Provádíme terénní biologické průzkumy, mapování a monitoring. Posuzujeme efektivitu zásahů v krajině. Podílíme se na aplikovaném výzkumu.

Více o této aktivitě

Studie a hodnocení

Zpracováváme environmentální studie zaměřené na ochranu biodiverzity v České republice i zahraničí.

Více o této aktivitě

Dotační poradenství

Poskytujeme dotační poradenství v oboru ochrany přírody od přípravy žádostí až po následný autorský dozor.

Více o této aktivitě

Ochranářský management

Zajišťujeme návrhy a provádění vhodného ochranářského managementu v biologicky cenných lokalitách.

Více o této aktivitě

Odborná veřejnost

Sdílíme odborné poznatky v ochraně přírody napříč odbornou veřejností, prezentujeme příklady dobré i špatné praxe.

Více o této aktivitě

Široká veřejnost

Populárně naučnou formou představujeme veřejnosti aktuální poznatky z ochrany české přírody.

Více o této aktivitě

Ochrana perlorodky říční

Dlouhodobě se věnujeme programům pro perlorodku říční. Realizujeme odborná opatření, výzkum i popularizační aktivity.

Více o této aktivitě

Odpovědné firmy

Navrhujeme a realizujeme optimálních environmentální řešení pro firmy, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí.

Více o této aktivitě

Návrh optimalizace rybářského hospodaření s ohledem na ochranu populací perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)

Návrh optimalizace rybářského hospodaření s ohledem na ochranu populací perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)

Projekt řeší dílčí část záchranného programu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), konkrétně opatření 9.4 (Opatření ke zvýšení druhové pestrosti ekosystémů). V rámci projektu byly zpracovány návrhy na optimalizaci rybářského hospodaření v pěti dílčích povodích. Hlavní pozornost byla věnována pstruhovi obecnému (Salmo trutta), který je v stávajících podmínkách jediným významným hostitelem glochidií perlorodky říční v ČR.

 

Projekt byl orientován do pěti povodí, která hostí nejvýznamnější populace perlorodky říční v ČR. Jedná se o povodí Teplé Vltavy (zejména samotný tok mezi Soumarským mostem a soutokem se Studenou Vltavou), Blanice (vedle horního toku Blanice je významná zejména populace ve Zlatém potoce), Malše (v hraničním úseku ČR/Rakousko), Jankovského potoka (významný je přítok Kladinský potok) aRokytnice (populace je soustředěná zejména v Lužním potoce).

 

Záměr projektu:

Díky výsledkům projektu bude možné postupné nastavení podmínek pro život stabilních autochtonních populací pstruha obecného, které umožní přirozený vývoj glochidií perlorodky říční. Uvedené návrhy jsou využitelné v rámci dalších etap záchranného programu pro perlorodku říční. Doporučujeme postupovat podle jejich priority.

 

Doba realizace: 2010

 

Kontaktní osoby: Mgr. Jan Dušek, jan.dusek@beleco.cz

RNDr David Pithart CSc, david.pithart@beleco.cz

 

Projekt byl finančně podpořen z Finančních mechanismů EHP/Norska.